Vatten i Etapp 1

26 februari, 2016 in Information från styrelsen!

Alexandra Mattsson på Huddinge kommun berättar att hon varit i kontakt med projektledare på Stockholms vatten som planerar att gå ut med information till boende om hur anslutningen till VA mm beräknas gå till. Under mars beräknas informationen komma.

Comments are closed.