Frågor och svar

25 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Frågor och svar från årsmötet kommer läggas ut här allteftersom, dessa kommer också stå i protokollet från årsmötet.

 

Fråga: Jag bor i Etapp 1. Varför betalar jag vägavgift när kommunen ansvarar för vägarna i Etapp 1.

Svar: så länge Vidjavägen ingår i gemensamhetsanläggningen, och du måste använda Vidjavägen för att ta dig till och från din bostad, så ingår din fastighet i gemensamhetsanläggningen, och Etapp 1 kan inte bryta sig ut ur gemensamhetsanläggningen i förtid.

Fråga: Jag bor i Etapp 1. Varför betalar jag lika stor vägavgift som boende i Etapp 2?

Svar: Det går inte att ha olika vägavgifter för samma andel i en och samma gemensamhetsanläggning.

Comments are closed.