Inlämnat till mark- och miljödomstolen

13 oktober, 2016 in Etapp 2

Nu är vägföreningens överklagan inlämnad. Hela dokumentet kommer snart, men just nu så lägger vi ut yrkandena:

Yrkande

Att Mark- och miljödomstolen med ändring av Huddinge kommuns beslut att anta detaljplan för Vidja Etapp II, partiellt upphäver planläggningen med kommunalt huvudmannaskap vad avser delar av Vidja vägförenings fastigheter Vidja 1:2, 1:4, 1:5 1:602 och 1:445, gemensamhetsanläggningarna Vidja s:1, s:2, s:3 och ga:4 samt den av Vidja vägförening förvaltade fastigheten Vidja 1:485.

Att Mark- och miljödomstolen håller muntlig sammanträde med syn på Vidja vägförenings fastigheter Vidja 1:2, 1:4, 1:5, 1:602 och 1:445, gemensamhetsanläggningarna Vidja s:1, s:2, s:3 och ga:4 samt den av Vidja vägförening förvaltade fastigheten Vidja 1:485.

Comments are closed.