Brevlådor i etapp 1 fortsättning….

18 augusti, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Nu har representanter från styrelsen haft tt möte med PostNord kring brevlådeplacering. (Kommunen deltog ej – utan detta var ett möte mellan Vidja Vägförening och PostNord)

Vägföreningens åsikt är att brevlådor ska placeras vid tomtgräns.

PostNords åsikt är att det ska fortsätta vara brevlådesamlingar.

Vägföreningen påpekar att brevlådesamlingarnas platser i nuläget måste flyttas då de inte kan finnas kvar på de platser där de finns idag då den marken övergår till privata fastigheter.

PostNord ska ta fram förslag på var de nya brevlådorna bör placeras. I förslaget ingår att maxantal brevlådor per ställning bör vara 15-20 stycken (Dvs fler brevlådesamlingar än vad som finns idag) De medlemmar från Vidja Vägförenings styrelse som deltog har gått med på att titta på förslaget då i rollen som privatpersoner. Vägföreningen kommer inte ha något med framtida brevlådeställningar att göra.

PostNord tar sedan kontakt med kommunen kring det framtagna förslaget då brevlådesamlingar i så fall kommer att placeras på kommunens mark.

Vägföreningen framförde åsikten att denna genomsyn borde gälla även brevlådesamlingarna i etapp 2 för att bädda för framtiden.

Sammanfattningsvis: Vägföreningen och PostNord står mycket långt ifrån varandra i denna fråga, detta är dock egentligen inte en fråga för Vidja Vägförening utan för Huddinge kommun och PostNord att diskutera.

 

Comments are closed.