Valberedningen söker revisorer

15 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Revisor och revisorssuppleanter sökes!

På grund av sjukdom/personliga skäl så har vi idag en ordinarie revisor som är vald på ytterligare ett år. Därför behövs en revisor till samt två suppleanter.

Vilka är revisorns arbetsuppgifter: att granska styrelsens räkenskaper, protokoll och övrigt och därefter presentera revisorsberättelse på årsmötet. Man behöver vara noggrann och en fördel är om man är van vid arbetet, men det går också att lära sig.

Vilka är revisorsuppleanternas arbetsuppgifter: att vara beredda att träda in i revisors ställe vid behov

Enligt stadgarna kan vi inte gå vidare i årsmötet utan att ha full uppsättning med revisorer och revisorssuppleanter.

Är du intresserad? Kontakta Valberedningen genom Martin Bergman martin-bergman@live.se eller Monikka Stenberg 076 – 629 62 09

Comments are closed.