Uppdatering angående Vidjavägen

9 maj, 2019 in Information från styrelsen!

Huddinge kommun informerar om att den väg som i nuläget håller på att projekteras kommer att göra markingrepp i ett fornlämningsområde. Detta har man anmält till Länsstyrelsen som sedan har att fatta beslut om den projekterade vägen kan ligga kvar eller om sträckan behöver projekteras om. När detta svar kan komma vet man inte. Kommunen återkommer så fort de får mer info från Länsstyrelsen.

Vi har bett kommunen att uppdatera med detta på sin hemsida kring Vidja om vad som också händer med Vidjavägen.

https://www.huddinge.se/vidja

 

sommarvidja3

 

Comments are closed.