Snart årsmötesdags!

1 februari, 2024 in Information från styrelsen!

Nu har motionstiden passerat och styrelsen arbetar nu för fullt med att iordningsställa årets årsmöteshandlingar. Planen är att de ska gå till tryck i mitten på februari för att därefter hamna i din brevlåda (fysisk eller digital) i god tid före årsmötet. Revisorerna jobbar på för att gå igenom det föregåënde årets alla ekonomiska händelser.

Vad är din uppgift?

Läs igenom årsmöteshandlingarna!

Kom till årsmötet i god tid! Du prickar av dig vid vårt avprickningsbord – uppge namn eller fastighetsnummer.

Om du inte kan komma så kan du ge en fullmakt till någon som kommer. Fullmakten behöver innehålla:  ditt fastighetsnummer, ditt namn och din underskrift – samt vem du ger fullmakten till. Fullmaktsinnehavaren kommer att rösta i ditt ställe!

Är du sugen på att vara eldvakt under valborgskvällen – kom fram till styrelsen efter mötet och skriv upp dig på lista! Eldvakter behövs för att vi ska kunna anordna eld!

Comments are closed.