You are browsing the archive for 2014 maj.

Information från Styrelsen

25 maj, 2014 in Information från styrelsen!

Nu sitter en bom uppe vid båtiläggningsplatsen på Helmerdalsvägen. Behöver du lägga i din båt (och senare ta upp den) kontakta Åke Hildén på 073-870 36 47.

Information från Huddinge kommun

25 maj, 2014 in Information från styrelsen!

Information angående om- och utbyggnad av gator

och ledningar inom detaljplan Vidja etapp l

 

Det är nu dags för Huddinge kommun att tillsammans med Stockholm Vatten AB bygga gator och ledningar inom detaljplan Vidja etapp l. Arbetet berör de befintliga gatorna Albatrossvägen, Biätarevägen, Fräkenvägen, Hästhagsvägen, Stormfågelvägen, Varfågelvägen, del av Helmerdalsvägen samt del av Vidjavägen.

Byggnationen kommer att starta i maj med etablering på ängen utmed Vidjavägen. Hela området ska vara klart hösten 2016. Entreprenör för byggnationen är Birka markbyggnad  AB.

Utmed Vidjavägen kommer det att byggas en gång- och cykelväg och i samband med ombyggnationen av Vidjavägen kommer hållplatserna vid Pelikanvägen och Ringsättravägen att byggas om så att de blir tillgänglighetsanpassade.

Befintlig belysning byts ut och kompletteras. Vatten- och avloppsledningar samt el- och teleledningar kommer att förläggas i mark.

Vissa fastigheter i nära anslutning till arbetsområdet kommer att få sina fastigheter besiktigade. Besiktningen ombesörjs av vår entreprenör.

Arbetet kommer att drivas etappvis, indelning och turordning är i dagsläget inte klart. Vi kommer att ta kontakt med berörda fastighetsägare inför påbörjande av varje ny etapp. Stockholm vatten kommer under våren att skicka ut blanketter till fastighetsägarna för synpunkter angående föreslaget läge för va-anslutning.

Vi hoppas att ni har överseende med att arbetet periodvis kommer att medföra vissa störningar och inskränkningar i trafiken.

Med vänlig hälsning

Alexandra Mattsson,

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

08-535 365 61

alexandra.mattsson@huddinge.se

Infokarta 20140520

 

Information från Styrelsen.

5 maj, 2014 in Information från styrelsen!

På årsmötet ställdes frågan kring om det gick att få fakturan på vägavgiften via mail. Styrelsen lovade undersöka detta och återkomma. Tyvärr är det inte möjligt i dagsläget, men vår samarbetspartner Föreningshuset håller på att utveckla den tjänsten så förhoppningsvis kan det fungera redan nästa år. Men i år kommer vägavgiftsfakturan per post till alla, även till de som angivit mail som kontaktväg.

Valborgsmässoafton 2014

1 maj, 2014 in Information från styrelsen!

image

Tack!

1 maj, 2014 in Information från styrelsen!

Tack till eldvakter, vädrets makter och alla Vidja-bor som kom och firade Valborg! Nu hoppas vi att snön som föll den första maj också var den sista på länge!

image