You are browsing the archive for 2015 september 16.

Arbete på Pingvinvägen

16 september, 2015 in Information från styrelsen!

Under vecka 39 påbörjas arbete på Pingvinvägen. Se information nedan.

pingvinvagenarbetev39

I korthet:

Schakt- och sprängningsarbeten kommer att börja från och med vecka 39. Arbetet kommer ske i två etapper, första etappen från Stormfågelvägen till Pingvinvägen 6 och 7.

Prata gärna med arbetslaget på plats eller kontakta arbetsledare Andreas Hahn 076 – 119 56 57 vid frågor.

Ovanstående information ska ha kommunicerats till berörda fastigheter.