You are browsing the archive for 2016 januari 17.

Årsmöte 16 mars kl 19.00

17 januari, 2016 in Information från styrelsen!

Årets medlemsmöte äger rum i aulan på Östra grundskolan i Skogås den 16 mars. Adress Österleden 13 klockan 19.00

Med reservation för ändringar, så håll koll på hemsidan och boka in i din almanacka!

Årsmöteshandlingarna kommer komma i stadgeenlig tid, dvs senast 8 dagar före mötet, till din brevlåda eller tidigare anmäld e-post.(Ett antal kommer också finnas till hands på mötet.) Handlingarna kommer också finnas tillgängliga på anslagstavlorna i området.

Notera att från nu och fram till årsmötet kommer vi inte kunna hantera e-post-ändringar i tid. E-poständringar som kommer in nu kommer att ändras efter årsmötet.

Om du önskar lämna en motion så ska den postas till Vidja Vägförening på adress Box 30, 123 21 Farsta i stadgeenlig tid dvs den ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång så att motionen ska kunna beredas och skickas ut med årsmöteshandlingarna.