You are browsing the archive for 2016 november 17.

Du följer väl hastighetsbegränsningarna?

17 november, 2016 in Information från styrelsen!

I Vidja etapp 2 är det 30km/h. Många boende tycker att personer kör för fort och utan uppsikt. Det är viktigt att hastigheten följs, även på vägar som har fixats till och är o-guppiga.

Om hastighetsgränser inte efterföljs kommer Vägföreningen kanske bli tvingad att vidta hastighetsreducerande åtgärder.