You are browsing the archive for 2016 november 18.

Slyröjning inför nästa omgång med vinter

18 november, 2016 in Information från styrelsen!

Säker trafik på gator kräver fri sikt i korsningar. Enkla saker som att klippa häcken före och under sommaren kan rädda liv. Ansvaret för att sikten är fri är din som fastighetsägare.

Tänk på att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Tänk på att snö på grenar sänker grenarna.

IMG_2023