You are browsing the archive for 2016 november 26.

Lantmäteriförrättning i Etapp 1

26 november, 2016 in Etapp 1

Representanter för Vidja Vägföreningens styrelse har varit på ett första förrättningsmöte gällande delar av Vidja 1:602  tillsammans med en privat fastighetsägare gällande dennes fastighet. Saken gäller övertagande av allmän mark. Vidja Vägförening har motsatt sig övertagandet av marken 1:602 samt avvisat den markvärdering som skett. Vidja Vägförening har godkänt markövertagande för vägar.

Mer information kommer när det officiella protokollet från mötet är klart.