You are browsing the archive for 2017 augusti.

Vidja naturmark. Fråga till Kommunstyrelsen.

25 augusti, 2017 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

På kommunstyrelsemöte 30 augusti kommer denna förfrågan från Vidja vägförening att tas upp. I korthet handlar det om en fråga till kommunen om en planändring som innebär att man lyfter ur den planlagda naturmarken som Vidja vägförening äger och förvaltar ur detaljplanen och att den marken sålunda fortsätter under Vidja Vägförenings huvudmannaskap.

Se förfrågan här:

inlagaplan

Och Vidja vägföreningens svar till kommunen om huruvida Vidja vägförening kommer att söka om skadestånd.

huddingekommunskadestånd

 

Här finns handlingarna till kommunstyrelsens möte. Vår fråga är fråga 24. Kommunstyrelsens svar är att avslå frågan.

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/namndhandlingar/kommunstyrelsen/2017/2017-08-30/06-ks-170830-arende-19-31.pdf

Hoppselanta!

22 augusti, 2017 in Avdelning trams och roligheter

dikeskörning

En bild från en Vidjabo som promenerade förbi!

Förhoppningsvis löser sig det hela snart!

Fixardag 2 september

18 augusti, 2017 in Information från styrelsen!

Vi ses vid Dansbanan (Ringsättrabadet) kl 10 för att fixa tillsammans. (I år är listan lång på saker som behöver fixas. Vi har också avsatt 9/9 för att göra färdigt vid behov!)

Efteråt fikar vi och äter korv ihop. Kan du inte hjälpa till att fixa så kan du hjälpa till med att fixa fika och fika det! Alla är välkomna, stora som små!

 

Att göra fixardag:

 

 

-Fixa badbryggan

 

-Fixa uppläggningsplatserna (skruva ihop o gå med trimmer)

 

-Måla knutarna vita på ”föreningshuset”

 

-Måla inne på estraden dansbanan.

 

-Ev olja det som är kvar på ringsättrabryggorna.

Brevlådor i etapp 1 fortsättning….

18 augusti, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Nu har representanter från styrelsen haft tt möte med PostNord kring brevlådeplacering. (Kommunen deltog ej – utan detta var ett möte mellan Vidja Vägförening och PostNord)

Vägföreningens åsikt är att brevlådor ska placeras vid tomtgräns.

PostNords åsikt är att det ska fortsätta vara brevlådesamlingar.

Vägföreningen påpekar att brevlådesamlingarnas platser i nuläget måste flyttas då de inte kan finnas kvar på de platser där de finns idag då den marken övergår till privata fastigheter.

PostNord ska ta fram förslag på var de nya brevlådorna bör placeras. I förslaget ingår att maxantal brevlådor per ställning bör vara 15-20 stycken (Dvs fler brevlådesamlingar än vad som finns idag) De medlemmar från Vidja Vägförenings styrelse som deltog har gått med på att titta på förslaget då i rollen som privatpersoner. Vägföreningen kommer inte ha något med framtida brevlådeställningar att göra.

PostNord tar sedan kontakt med kommunen kring det framtagna förslaget då brevlådesamlingar i så fall kommer att placeras på kommunens mark.

Vägföreningen framförde åsikten att denna genomsyn borde gälla även brevlådesamlingarna i etapp 2 för att bädda för framtiden.

Sammanfattningsvis: Vägföreningen och PostNord står mycket långt ifrån varandra i denna fråga, detta är dock egentligen inte en fråga för Vidja Vägförening utan för Huddinge kommun och PostNord att diskutera.

 

Vägarbete pågår!

18 augusti, 2017 in Information från styrelsen!

Nu pågår vägarbete på Ringsättravägen och Kattugglevägen. Även andra vägar kommer att arbetas med: Helmerdalsvägen, Näktergalsvägen, Grönfinksvägen.

Varför görs detta: vägarna slits av väder och tung trafik. Vägföreningens uppdrag är att hålla vägarna i farbart skick tills dess att kommunen övertar driften i och med att detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft. Fram tills dess görs de åtgärder som behövs, men kanske inte alla åtgärder som borde göras. Stora kostsamma åtgärder kommer att undvikas eftersom det är att slänga pengar i sjön då vägarna ändå ska göras om helt för att följa detaljplanen.

Vad kan du själv göra för att hålla vägarna i gott skick:

Rapportera fel till vagar (at) vidja.nu

Håll hastigheten! Kör lugnt och försiktigt!

Undvik att ta in tung trafik i området!

vägarbetepågår

Vägarbete dagtid på Ringsättravägen

9 augusti, 2017 in Information från styrelsen!

Under v 33 och 34 kommer det ske större arbeten på Ringsättravägen.

Frågor och kommentarer kring vägarna som vanligt till vagar (at) vidja.nu

 

ringsättravägen

Kräftfiske i Vidja

4 augusti, 2017 in Information från styrelsen!

 

Fastigheter i Vidja får bedriva kräftfiske i det samfällda vattnet. Kräftfisket är endast tillåtet under tre veckor, med start den andra onsdagen i augusti, dvs 9 augusti och tre veckor framåt. Högst sex burar får användas och dessa skall vara märkta med fastighetens beteckning.

 

För vatten i Orlången utanför Vidjas samfällt ägda vatten gäller andra regler.

 

karta-och-fiskeregler

Brevlådor uppföljning

3 augusti, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Hoppas du har en trevlig sommar!!

I augusti kommer Vidja vägförening ha möte med PostNord för att fortsätta diskutera brevlådefrågan. Vidja vägförening och kommunens hållning är att boende ska ha brevlåda vid tomtgräns. Mer information kommer efter det mötet.

Vi önskar dig en fortsatt skön och trevlig sommar!

IMG_3762