You are browsing the archive for 2017 oktober 06.

Uppdatering kring brevlådor.

6 oktober, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Fortsättning följer.

PostNord har nu kommit med ett första förslag på var framtida brevlådesamlingar kan stå i etapp 1. Vidja vägförening har som tidigare meddelats inget med detta att göra utan vi hävdar att PostNord måste ta den diskussionen med kommunen samt med de enskilda brevlådeägarna. Vissa brevlådeställningar som finns idag står redan, eller kommer inkom kort att stå, på privat ägd fastighetsmark och dessa kommer då att behöva flyttas.

Vidja vägförening hävdar att den enda rimliga lösningen är brevlåda vid tomtgräns som vilket detaljplanerat område som helst. PostNord hävdar att detta inte kommer att ske. Fortsätt håll utkik på hemsidan för mer information.

Alla inlägg om gäller brevlådor har taggats så om du klickar på ordet brevlådor strax under rubriken så får du upp alla inlägg i kategorin brevlådor.

 

Protokoll från mark- och miljödomstolen

6 oktober, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu har protokollet från syning av mark- och miljödomstolen den 14 september skickats ut till alla de som har överklagat detaljplanen för Vidja etapp 2.

Vad händer nu?

Klagandena ger tillfälle att slutföra sin talan senast 27 oktober

Kommunen ges tillfälle att slutföra sin talas senast den 12 november.

Mark- och miljödomstolen sade muntligen vid synen att de hoppades att fatta beslut i saken före årsskiftet. Vi återkommer så snart mer information når oss.