You are browsing the archive for 2018 februari.

Vidja Valborgskör!

22 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Vill du vara med och sjunga in våren? Nu testar vi att starta en Valborgskör. Söndagen den 25 mars träffas vi hemma hos en Vidja-bo mellan 12-14 för att se vad vi kan åstadkomma. Vi tänker oss att vi börjar med den fyrstämmiga körsatsen Längtan till landet (vintern rasat) och är vi riktigt duktiga kanske vi också ger oss på Sköna maj välkommen och är vi verkligen duktiga kan man slänga in Glad såsom fågeln! Lagom mycket sång- och körvana krävs.

Noter i några exemplar kommer att finnas på plats! Skicka ett sms till Catarina på 0702 – 47 23 30 om du är intresserad så får du reda på vart vi kommer att vara! Anmälan i förväg krävs!

Om vi får ihop detta till något vettigt så kommer vi att sjunga in våren på Valborgsmässoafton nere vid Ringsättrabadet strax efter att elden tagit fart, och den tänds kl 20.30, ungefär.

valborg2

Samråd om Ågestaverket

21 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Igår kväll var det ett samråd om nedmontering och bortforsling av det gamla kärnkraftverket. Alla Vidjabor mfl var inbjudna till detta möte.

Mer information www.vattenfall.se/agestaverket - där finns också den presentation som visades igår med information om detta samt om hur processen går vidare. Synpunkter kan lämnas enligt kontaktuppgifter i presentationen senast 31 mars 2018.

Nu plogas skridskoslinga på Orlången

20 februari, 2018 in Information från styrelsen!

I veckan kommer Huge fastigheter som äger Sundby gård passa på att ploga isen förbi Vidja så att vi kan åka skridskor till Sundby.

Detta förstås under förutsättning att vädret håller i sig, men det ser det ju ut att göra.

IMG_2028

Det ser inte så ut, men snart är det vår!

19 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Tiden går fort – om tio veckor är det Valborg och vårens ankomst.

Till firandet vid Ringsättrabadet den 30 april söker styrelsen följande funktionärer:

* någon som ansvarar för att tända elden kl 20.30 och ta det första eldvaktspasset

* eldvakter under resten av kvällen – ju fler desto bättre, det är skönt att vara två åt gången och det kan behövas folk fram till kl 1 på natten beroende på väder och vind

* förberedare: några som tidigare under dagen kollar av rishögen, att det inte ligger bildäck och plastskräp där, förbereder för vattenpump och hinkar

* städpatrull: några personer som tar lite ansvar dagen efter och sveper av Ringsättrabadet lite extra med en soppåse i hand.

Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta info (at) vidja.nu

Har du andra idéer för ett trevligt Valborgsfirande så hör av dig!

Det planeras också för en valborgskör. Mer info om detta kommer senare!

valborg_2016_4

 

Valberedningen söker revisorer

15 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Revisor och revisorssuppleanter sökes!

På grund av sjukdom/personliga skäl så har vi idag en ordinarie revisor som är vald på ytterligare ett år. Därför behövs en revisor till samt två suppleanter.

Vilka är revisorns arbetsuppgifter: att granska styrelsens räkenskaper, protokoll och övrigt och därefter presentera revisorsberättelse på årsmötet. Man behöver vara noggrann och en fördel är om man är van vid arbetet, men det går också att lära sig.

Vilka är revisorsuppleanternas arbetsuppgifter: att vara beredda att träda in i revisors ställe vid behov

Enligt stadgarna kan vi inte gå vidare i årsmötet utan att ha full uppsättning med revisorer och revisorssuppleanter.

Är du intresserad? Kontakta Valberedningen genom Martin Bergman martin-bergman@live.se eller Monikka Stenberg 076 – 629 62 09

Snart är det årsmöte!

15 februari, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Glöm inte bort årets medlemsmöte.

Söndagen den 18 mars
Kl 13.00 Vi ses vid Ågestaverket/Ågesta utbildningsanläggning (Vidjavägen 17) för en guidad tur på området av Storstockholms brandförsvar (mestadels utomhus och ej inne i det gamla kärnkraftverket) som förväntas pågå i en timme.
ca 14.00 Därefter bjuds du på kaffe och något enklare kex. Har du några allergier får du gärna ta med dig något eget.
kl 14.30 Årets medlemsmöte börjar. Om det kommer många så finns en sittplats per fastighet.

En motion har inkommit.
I övrigt bjuds du på information (och skvaller) om etapp 1 och etapp 2 – som då har vunnit laga kraft
Lantmäteriförrättning och information om markförsäljning
BRevlådor och möte med kommunen m.m.

Cykelväg

9 februari, 2018 in Information från styrelsen!

På Huddinge kommuns frågeforum så har frågan ställts om cykelväg mellan Vidja och staden vid flera tilfällen.

Så här lyder den senaste uppdateringen i frågan:

”Avtalet mellan Huddinge kommun och Stockholms stad har ännu inte skrivits. Anledningen är att Huddinge kommun inte är färdiga med den nya sträckningen av GC-vägen. Enligt nuvarande planering ska Huddinge kommun vara klara med sträckningsarbetet under våren 2018 och efter det kan ett avtal tecknas mellan Stockholm stad och Huddinge kommun.”

Geotekniska undersökningar

8 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Stockholms vatten har tidigare gjort geotekniska undersökningar på vägar inom etapp 2 och kommer fortsätta göra ytterligare undersökningar av markförhållanden inom området. Sweco och Bjerking samarbetar kring detta på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.

Inget prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

8 februari, 2018 in Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Häromdagen kom domen. Det blir ingen prövning av detaljplanen i mark- och miljööverdomstolen. Domen har kommunicerats till samtliga klaganden.

Svea HR P 10755-17 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2018-02-06

Vad händer nu?

Det vet vi inte riktigt, men däremot så om vi följer vad som hände med etapp 1 så blir det ungefär som följer:

Detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft om några veckor. Kommunen kommer då att snabba upp den projektering som redan pågår. Etapp 2 är indelat i tre delar, A, B och C och planen är att börja med del A. Varje del har en genomförandetid på 4-5 år.

Vägföreningen kommer också påbörja kommunicerande med kommunen kring allt vad det innebär med kommunens byggnationer i etapp 2, samt diskussion kring underhåll och drift av gator i etapp 2.

Får jag börja bygga nu då?

Nja, inte riktigt än. Men följ processen på www.Huddinge.se/vidja så får du reda på mer. Du kan söka om bygglov när detaljplanen vunnit laga kraft, men inte börja bygga (eller flytta in i ditt hus) förrän vid senare tillfälle. På Huddinges hemsida finns också alla handlingar och kartor på de tre delarna m.m.

Behöver jag betala gatukostnaden nu?

Nej, det behöver du inte förrän hela etapp 2 är klart.

Mer information kommer allt eftersom.