You are browsing the archive for 2018 mars 20.

2018 års medlemsmöte avklarat!

20 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Tack till alla som kom till årets medlemsmöte!

En väldigt vacker söndag möttes vi på Ågestaverket. Dagen inleddes med Daniel Scott från Storstockholms brandförsvar som höll en genomgång om Ågestas historik och sedan tog med oss runt på en guidad tur.

54 personer kom till detta! Här nedan ser du Daniel Scott visa hur anläggningen ser ut.

daniel_scott_agesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en paus för fika och inregistrering började årsmötet. Då var salen full så alla fick inte en ordentlig sittplats. 89 röstberättigade fastigheter närvarade, plus sällskap, så något över hundra personer fanns på plats. Detta var rekord för de senaste åren!

Det blev ett långt och spännande årsmöte med mycket information. Vi vill särskilt tacka er som höll ut hela vägen till slutet. Här nedan ser du Björn Norrlind som gör ett försök att göra markförsäljningarnas påverkan på den enskilde andelsägaren i gemensamhetsanläggningen begriplig för mötet medan ordförande Roland Janevi tittar på.

årsmöte_18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet avslutades och då fanns en komplett vald styrelse och en komplett invald grupp med revisorer och revisorssuppleanter, det tackar vi för!

Vad händer nu?

Protokollet är färdigskrivet i sin första version och ordförande och justerare lägger nu sin hand vid det. Protokollet kommer att justeras på måndag den 26 mars och kommer 1-3 dagar därefter finnas för nedladdning här på hemsidan. Protokollet kommer inte finnas tillhanda på anslagstavlor eftersom tidigare erfarenhet visar att protokollen snabbt försvinner därifrån (senast försvann protokollen under den tid som vi höll på att sätta upp dem.)

Styrelsen kommer därefter ha sitt konstituerande möte för att utse vilka styrelsemedlemmar som har vilka uppgifter samt att besluta om firmatecknare.

Revisorerna och suppleanterna kommer också att påbörja sitt arbete.

Här på hemsidan kommer enskilda frågor lyftas upp och här kommer också information om det var några särskilda frågor på medlemsmötet som styrelsen ska återkomma med svar om.