You are browsing the archive for 2018 april 02.

Valborgskören repar igen!

2 april, 2018 in Information från styrelsen!

Valborgskörens nästa repetition är onsdag 4 april kl 18.00

Skicka ett sms till 0702-472330 om du vill vara med. Bifoga mailadress så får du noterna i förväg och hinner öva ikapp!

Vidjavägen

2 april, 2018 in Information från styrelsen!

Efter lite förvirring på Huddinge kommun så insåg de att driftsansvaret för Vidjavägen fortfarande låg hos dem. De som har felanmält har fått ett par olika brev från Huddinges servicecenter med först felaktig information som styrelsen fick ta tag i genom kontakter med Huddinge kommun.

Planen som är  nu är att Huddinge ska åtgärda de fel som finns på Vidjavägen för att därefter ha en syning tillsammans med representanter för Vidja vägförening och för att därefter diskutera kring ett eventuellt driftsåtertagande och hur det i så fall ska se ut. Vidja vägförening har ju inget eget intresse av att återta driften på en väg som har väldigt mkt tung trafik på grund av de omvandlingar som pågår i området. Huddinge kommun å andra sidan har ju ett större intresse av att återlämna driften i perioden tills man påbörjar byggstart på Vidjavägen nästa år.

Passa på att felanmäla fel på Vidjavägen till Huddinge kommun så de får alla felanmälningar samlade.

Brev om information till deklarationen

2 april, 2018 in Information från styrelsen!

I dagarna har alla nu fått brev från Vägföreningen om de markförsäljningar som görs inom föreningen och att du behöver ta upp dessa i deklarationen.

Här är brevet: Brev till alla i VVF om utbetalning från 602

* Varför säljer föreningen mark?

I detaljplanen ingår att vissa tomter behöver tilldelas mark för att de ska kunna få en infart, eller för att mark har ägts av vägföreningen som går rakt över tomten eller liknande.

* Till vilket pris säljer föreningen mark?
Föreningen har gjort en oberoende värdering av marken. Den oberoende värderaren har delat in marken i tre nivåer utifrån vad som händer med fastigheten om mark tillförs. Blir tomten styckbar, går det att få bygglov.

* Hur många markköp handlar det om?
Många. Det har skett ett markköp under 2017 som det här brevet handlar om. Fler markköp kommer ske under 2018. Hittills gäller det etapp 1 men när etapp 2 kommer igång så blir det fler.

* Hur kommer utbetalningen av min peng att ske

Troligen via utbetalningsavi. Det finns inget sätt idag att enkelt administrera bankutbetalningar.

 

Diskussion skedde på mötet om den här första pengen verkligen behövde betalas ut, om pengarna kan fonderas, men svaret blev att varje peng behöver betalas ut.

OM du har fler frågor kring detta så ta kontakt enligt det brev du fått. OM du är en väldigt ny fastighetsägare så har du inte fått något brev och det stämmer. Det är bara de som är fastighetsägare vid det särskilda tillfälle ett markköp sker som får brev.

Uppdatering:  beloppet ska deklareras på blankett K7 och som en försäljning av industrifastighet och det ska fördelas jämnt i enlighet med de andelar som olika fastighetsägare i just din fastighet äger.