You are browsing the archive for 2018 juni 21.

Samling vid badet kl 18 ikväll!

21 juni, 2018 in Information från styrelsen!

Ikväll samlas vi för att fälla stången och åka och hämta björk samt ev sätta upp taket. För att taket ska kunna sättas upp behövs 6-8 personer!