You are browsing the archive for 2018 juli.

Vägarbete pågår

6 juli, 2018 in Information från styrelsen!

Huddinge kommun fortsätter med sina insatser på Vidjavägen – just nu pågår insatser för att höja vägbanan där den sjunkit. (Man tar bort det översta lagret, fixar det undre och lägger sedan till ett nytt överlager i lekmannatermer).

Jag förstår att Vidjaborna inte är så vana vid rödljus, men rött ljus innebär att man ska stå still även om man inte ser någon trafik någonstans!