You are browsing the archive for 2018 september.

Vidjavägen

17 september, 2018 in Information från styrelsen!

För en tid sedan hade Vidja vägförening och Huddinge kommun syning av Vidjavägen.

I nuläget är man inte överens om vilka vägsträckor som bör åtgärdas (de markeringar som är gjorda nu senast är gjorda av vägansvariga inför detta möte). Därför kommer Vidja vägförening inte att återta ansvaret för Vidjavägen i nuläget.

Detta innebär att Huddinge kommun har driftsansvar för Vidjavägen från Ågestavägen fram till ”nya” rondellen. Huddinge kommuns planering är att börja med Vidjavägen under nästa år.

En medlem har skrivit till oss och bett om vita linjer på vägen inför vinterns mörker och detta önskemål har vi framfört till kommunen. Du kan också skicka in önskemål via Huddinge kommuns felanmälan. Viktigt att alla anmäler fel och sådant som uppstår och inte tänker att ”äsch, det gör någon annan”.

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/felanmalan/

vagarbete_vidja