You are browsing the archive for 2018 oktober 30.

Frågestund med styrelsen

30 oktober, 2018 in Information från styrelsen!

Efter söndagens fixardag fanns det möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor. Vi har samlat de som kanske gäller alla här nedan.

Roland Janevi, ordförande, började med att hälsa alla välkomna och presentera de styrelsemedlemmar som fanns på plats.

Robin Samuelsson och Niclas Wennerlid, vägansvariga, Peter Björklund vilt- och fiskansvarig, Björn Norrlind ledamot, Evelyn Windesjö kassör och Catarina Johansson Sand, sekreterare och ansvarig för hemsidan och facebooksidan fanns på plats.
10 personer

Roland visade också på de kartor och bilder som satt uppe ”i dansbanan” för att Inventera stigar och genvägar: syftet är att inga smit- och genvägar ska glömmas bort och bli svåra att komma till i etapp 2. Planen med dessa kartor och bilder är att Vidja vägförenings styrelse överlämnar dokumentationen till kommunen.

Fråga: Hur länge grusvägar i etapp 2.
Svar: Grusvägar kommer vara kvar tills kommunen tar över på de partier som har det idag och fler kanske tillkommer – det är inte bara att lägga asfalt utan göra iordning vägkroppen först- att åtgärda skulle kosta miljoner o det är inte försvarsbart i nuläget. När kommunen tar över så kommer de ta över underhållet av vägar. Det går inte att lägga nåt billigt på, eftersom vägkroppen är så dålig. Vägkroppen skulle behöva grävas ur någon meter (minst) och breddas för att få till tåliga vägar. Vägunderhåll vad gäller potthåll, sprickor och liknande kommer förstås lagas kontinuerligt. Enligt tidsplan påbörjar kommunen arbetet i etapp 2 under 2020.

Fråga: Vet vi om kommer ha samma avloppssystem som på etapp 1.

Svar: Enligt senaste möte med kommun: inte säkert. Kanske använda vissa delar samma. Men oklart.
Vi vet att Stockholm vatten finner det svårt att hantera dagvattnet så som detaljplanen är ritad i etapp 2 i nuläget så det är möjligt att sådant kommer att ändras.

Fråga: På ritningarna står det att de tar en del av tomten, hur går det till?

Svar: Om vi går på hur det gick till i etapp 1 så tar kommunen kontakt med varje fastighetsägare och skriver avtal inför markintrång. VIdja vägförening har inte hört att detta arbete ska ha påbörjats.

Svårt för enskild fastighetsägare att göra något i det här läget, men det kan löna sig att föra en kontinuerlig dialog med kommunen om hur något ska bli på bästa sätt.

Fråga: vet vi något om fiber?

Svar: Skanova lägger fiber i etapp 2

Info från vägansvariga:

Slyröjning har gjorts nyss i området. Själva slyet kommer forslas bort allt eftersom.

Trafikverket har gjort syning på området och huvudanmärkning var slyröjning – som pågick samtidigt. Fastighetsägarna har ansvar att röja på sin sida. 4,6 meter ovanför vägbanan o eg 2m åt sidorna. (Men vi kan inte hugga ner alla träd i hela Vidja längs vägkanten vilket Trafikverket var införstådda med) Alla fastighetsägare ansvarar för detta på sin egen tomt.
Vill man ha fint gör man detta arbete själv.

Björn Norrlind informerar om Vidja Vägförenings framtid:
Vidja vf äger stora markområden- En del tas över av kommun. En del kommer vara kvar som mark, sjövatten o bryggor och fortsätta tillhöra fastighetsägarna i Vidja
Vidja vägförening kan vara kvar som en samfällighet om vidjaborna har det som önskemål och man tar beslut om detta på ett eller flera möten.
Fördelen med detta är att de som bor i Vidja då har kvar gemensamma ytor o kan styra över dess användning plus möjlighet till båtplats
Detta är områden som har flyttats ur detaljplan efter Vidjabornas protester under åren och som tidigare ingick i detaljplanen.

Vi arbetar fortfarande för att få behålla mark i etapp 1 mot Lännaskogen – där är uppdraget från medlemmarna att  antingen behålla marken eller få så mkt betalt för den marken som är möjligt. Idag ligger processen hos lantmäteriet och den har hållit på i fem år ungefär.

Föreningen får också 9 fastigheter på sin mark – som kan styckas av och säljas
Plus småsnuttar med mark som vi försöker identifiera så vi har koll på dem.

Fråga: när sätter de igång med etapp 2?
Svar: Vidja vägförening har inte hört något annat än den tidsplan som finns på hemsidan vilket innebär att påbörja Vidjavägen första kvartalet 2019 men vi undrar om det hålls då kommunen inte har satt igång den processen tillsammans med Vidja vägförening. Vidjavägen kommer, så vitt vi vet, ha samma sträckning som idag o cykelvägen kommer följa Vidjavägens sträckning. Man kommer försöka räta ut och plana ut där det går. Planen enligt Huddinge kommun är att påbörja arbete med Vidjavägen under första kvartalet 2019.

Fråga om bussgatans sträckning:

Svar: Flera personer har efterfrågat exakt sträckning för bussgatan men den var inte projekterad ännu när vi senast ställde frågan till kommunen så exakt sträckning vet vi inte, men hänvisar till den information som finns på Huddinges hemsida om Vidja. Detta var en fråga som flera fastighetsägare hade kommenterat under samrådet men som mark- och miljödomstolen lämnade utan svar.

 

Huddinge kommuns hemsida anger idag följande tidsplan:

Etapp 2A: 2020-2021

Etapp 2C: 2022-2025

Etapp 2B: 2023-2025

 

Ny kontaktperson på Huddinge kommun  för Vidja-projektet (efter Jonas Pettersson) är Gizem Yücel med mailadress gizem.yucel@Huddinge.se