You are browsing the archive for 2019 februari.

Föreläggande från Länsstyrelsen angående vattentjänster i Vidja

12 februari, 2019 in Information från styrelsen!

I en tillsyn över kommunens skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster i området Vidja,  Huddinge kommun så har Länsstyrelsen beslutat att:

1. vid vite om 4 000 000 kronor förelägga Huddinge kommun att senast den 1 januari 2023 bestämma verksamhetsområde för allmänna dricksvatten – och spillvattenstjänster för området Vidja, etapp 2, i Huddinge kommun

samt

2. vid vite om 20 000 000 kronor senast 31 december år 2025 tillgodose behovet av dessa vattentjänster i området

 

Huddinge kommun kan överklaga detta beslut som kom vid årsskiftet. Det är inte känt om de har valt att göra detta.

Vad detta innebär för Vidja, om beslutet vinner laga kraft, är att kommunen har en tidspress på sig. Kommunen själva önskade förlänga tiden med ca åtta år, vilket Länsstyrelsen sagt nej till. I nuläget har vi inte kännedom om kommunen har överklagat föreläggandet.

Föreläggande vite Vidja Huddinge

Och här finns det förra föreläggandet:

föreläggande 2002

 

IMG_3762

 

Viktigt meddelande från valberedningen

1 februari, 2019 in Information från styrelsen!

Kontakta valberedningen direkt om du har några frågor: Martin: 070 – 9257909 och Monikka: 076 – 6296209

Hej!

Vi (Martin och Monikka) arbetar nu inför årsmötet med Vidja Vägförening. Vi skulle behöva lite mer kompetens inom vissa områden för att hjälpa styrelsen i Vidja.

Vi själva skulle vilja ha så lite med kommunen här och göra som möjligt och bevara det fina vi har här.

Att låta vår vägförening (där vi alla bestämmer) med lite mer känsla över vårat område och sätta emot kommunen om dom gör fel för att tillvarataga våra intressen och natur.

Vi tror att det r viktigt för framtiden att vi håller ihop så att inte kommunen trampar över oss som en prick på kartan.

För att kunna göra detta skulle vi behöva kompetens inom; Fastighetsfrågor, Skattejuridik, Ekonomi, Föreningsbildningar och Kommunikation är viktiga områden.

Har du kompetenser, sitter du inom något område som kan hjälpa oss hör gärna av dig. Vi skulle behöva din hjälp.

Med vänliga hälsningar Martin 070 – 9257909 och Monikka 076 – 6296209