You are browsing the archive for 2019 mars.

Nu börjar medlemsmötet strax!

31 mars, 2019 in Information från styrelsen!

Bara en timme kvar!

En punkt på dagordningen som brukar ta onödigt lång tid är att hitta två personer som vill vara justerare. Fundera redan nu om det är något för dig.

Vad gör en justerare:

följer med i det som sägs under mötet och har särskild koll på beslut

får ett par dagar efter mötet läsa igenom protokollet och se om allt finns med, om allt är begripligt och om tid finnes kolla så det är hyfsat rättstavat, detta sker via mailkontakt

två veckor efter mötet signerar justerarna protokollet och därefter görs det tillgängligt för alla medlemmar

 

Medlemsmöte 2019

14 mars, 2019 in Information från styrelsen!

Nu finns årets årsmöteshandlingar här under flik dokument.

Och du borde fått dem i din brevlåda vid det här laget.

Läs igenom och maila dina frågor i förväg till info (at) vidja.nu så kan vi besvara dem här, och under årsmötet för att spara tid.

Kan du inte komma?
Fullmakt kan ges skriftlig till någon du litar på.

Fullmaktsordalydelse kan vara: Jag, NN fastighetsägare till Vidja 1:PPP ger XX fullmakt att rösta i mitt ställe på medlemsmöte 2019. Med underskrift och datum för utfärdande så lämnar du in den när du kommer till de som registrerar närvaro.

Provgropar på Helmerdalsvägen

5 mars, 2019 in Information från styrelsen!

Stockholm vatten och avfall gör provgropar på Helmerdalsvägen för att mäta in och säkerställa korrekt läge för vattenledning när etapp 2 börjar byggas ut.

De gräver 2-3 gropar i taget, mäter in ledningen och återställer sedan vägen och går sedan vidare med nya gropar. Arbetet beräknas pågå under två veckor ungefär.

Här är länk till deras information på hemsidan: http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—arbeten/#p_13187