You are browsing the archive for 2019 mars 05.

Provgropar på Helmerdalsvägen

5 mars, 2019 in Information från styrelsen!

Stockholm vatten och avfall gör provgropar på Helmerdalsvägen för att mäta in och säkerställa korrekt läge för vattenledning när etapp 2 börjar byggas ut.

De gräver 2-3 gropar i taget, mäter in ledningen och återställer sedan vägen och går sedan vidare med nya gropar. Arbetet beräknas pågå under två veckor ungefär.

Här är länk till deras information på hemsidan: http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—arbeten/#p_13187