You are browsing the archive for 2019 juni 18.

Dags att röja sly!

18 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Nu växer det så det knakar längs vägarna. Tänk på att röja sly för sikt på och vid din fastighet. Varje öre som måste läggas på slyröjning av Vägavgiften hade kunnat gå till att iordningsställa mer väg.

Vi följer Huddinge kommuns rekommendationer för slyröjning och sikt. Dessa hittar du här! De ligger också alltid i fliken Om Vidja och Om vägar och grönområden.

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

I korthet: dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter vid utfart. Sikten ska vara fri 2,5 meter.

Om du har en hörntomt ska sikten vara fri minst 10 meter.

Stora buskar och träd ska inte växa vid gatan utan i så fall en bit in på din tomt så de inte skymmer sikt.

sommarvidja3