You are browsing the archive for 2020 februari 06.

Trygghetsdialog i Vidja 11 maj

6 februari, 2020 in Information från styrelsen!

I varje del av Huddinge har kommunen, polisen, Södertörns brandförsvar och andra deltagare med jämna mellanrum trygghetsdialog med de boende.

Till Vidja kommer de 11 maj 2020 mellan 16-18. Plats är ännu oklart, styrelsen har fått frågan om lämplig plats och vi har då föreslaget ”gamla etableringen” vid stora fotbollsplanen. På kommunens hemsida har man inte uppdaterat om plats så vi vet inte om det är bestämt. Men håll utkik på kommunens hemsida. Om du inte kan delta just då finns också en enkät på https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/trygghet-och-sakerhet/trygghetsnatverk-i-huddinge/ som kommer att vara öppen för svar 8-28 maj. På den länken kan du också läsa mer om vad en trygghetsdialog är.

https://www.huddinge.se/pa-gang/2020/trygghetsdialog-vidjaagesta/