You are browsing the archive for 2021 maj.

Avtal med Huddinge kommun kring etapp 2

18 maj, 2021 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu finns ett avtal mellan Vidja vägförening och Huddinge kommun kring gator och naturmark i etapp 2. Det innebär i korthet följande:

Huddinge kommun har tillträde till  gator och till naturmark (för att påbörja vatten och avlopp, framför allt dagvatten)  i och med att  när avtalet nu är underskrivet. Detta sker omedelbart.

Drift och underhåll av vägar i hela etapp 2 tas över av kommunen när man påbörjar ombyggnadsarbeten av vägar i etapp 2A. När detta sker ska kommunen meddela 30 dagar i förväg. Det finns i nuläget ingen tydlig tidsplan för när detta kan ske.

Kommunen tar nu också över drift och underhållsansvar för Ringsättrabadet i och med undertecknandet av avtalet.

Vägföreningen får fortfarande disponera gemensamhetsanläggningar men ser i nuläget ingen möjlighet att ge Vidja strandkiosk tillstånd att använda ”kiosken” vid Ringsättrabadet.

 

Du kan läsa mer om kommunens tidsplan och aktiviteter på https://www.huddinge.se/vidja