You are browsing the archive for 2021 juni 11.

2014

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Detta är korsningen Vidjavägen/Ringsättravägen sedd från Ringsättravägen den 11 juni 2014. vidja_2014

Parkslide

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Du har väl koll på om du har parkslide på din tomt? Om du ser parkslide på din eller annans tomt så 1. ta kontakt med den du ser parkslide hos för att informera om att det är det det är och 2. gör de åtgärder du kan för att bekämpa växten.

Växten ska läggas i platspåsar som bränns, ej i vanligt trädgårdsavfall.

Mer information hittar du på Parkslide (huddinge.se)

På Huddinges hemsida kan du anmäla om du ser parkslide på Huddinge kommuns mark.

Där finns också länk till artportalen för invasiva arter.

Huddinge kommun avråder från att gräva bort redan etablerade bestånd av parkslide, då risken att sprida växten vid sådana åtgärder är mycket stor. Det rekommenderas istället att hålla efter beståndet.

Hittar du parkslide på Vidja vägförenings naturmark rapporterar du till info (at) vidja.nu