You are browsing the archive for 2022 augusti.

Kräfttider

16 augusti, 2022 in Information från styrelsen!

Rätten till kräftfiske följer samma regler som för fiske i Vidjas fiskevatten. Kräftfiskerätten i Vidjas egna vatten i Orlången gäller endast fastigheter som är medlemmar i Vidja Vägförening, samfällighetsföreningen. Se områden specificerade i kartan under flik Fiske i Vidja. Observera att kräftfiske för försäljning är förbjudet.

Identifikationshandling måste alltid medföras vid kräftfiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Kräftfiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse riskera åtal.

Kräftfiske är endast tillåtet under tre veckor med start andra onsdagen i augusti. Perioden kan komma att ändras vissa år beroende på när kräftorna ömsar sitt skal. Se anslag på hemsidan och anslag vid fiskevattnet.

Max 6 burar/mjärdar/håvar får användas. Fiskeredskap skall vara märkta med namn, fastighets nr och telefon nr.

Kräftor med en längd under 10 cm får ej behållas utan skall sättas tillbaka i sjön.