You are browsing the archive for 2022 september 19.

Fotbollsängen

19 september, 2022 in Fotbollsängen, Information från styrelsen!

Som en del i överenskommelsen med Huddinge kommun så kommer kommunen att iordningställa fotbollsplanen under hösten på Vägföreningens uppdrag. . Den kommer att iordninggöras och sedan sås. Under arbetet och därefter får den inte beträdas för att gräset ska ta sig och bli fint.

Arbetet med övriga området runt fotbollsplanen fortgår. Delar av det kommer inte bli klart förrän kommunen inte längre behöver etableringsplats om många år, men vi hoppas fortfarande på en flytt av föreningsstugan (kiosken vid badet) innan vintern kommer, annars tidigt i vår! (bild från för flera år sedan)fixardag_5