Om Vidja

Vidja är ett före detta sommarstugeområde som ligger 3 km söder om Ågesta strax söder om Farsta Strand i södra Stockholm. Området ligger mitt i Huddinge kommun, mellan Huddinge/Flemingsbergsdelen och Trångsund/Skogåsdelen.
Tomterna här är stora, kring 2000 kvm, och husen generellt ganska små. Byggrätten är idag 40+20 kvm, men när vi får kommunalt VA i en nära framtid kommer byggrätten att utökas, troligen till 100 kvm i markplanet, 1,5 plan, 45 kvm biyta.

(Den utökade byggrätten har överklagats, så det kan dröja flera år.)

I dagsläget är det officiellt permanentboende i ca 300 av 500 fastigheter, så många är skrivna på fastigheter här, men det finns fler som bor här som ännu är skrivna på en annan adress, så siffran 60 % är nog i underkant.
Man kommer hit med bil eller buss, men det senare är inte helt enkelt eftersom buss 833 bara går 4-5 gånger per dag. Bor man här behöver man bil. Skulle kollektivtrafiken någon gång byggas ut kan det bli ändring på det,
men som det är idag är det svårt att klara sig utan bil.


Information kommer!

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.