Aktiviteter

Varje år organiseras riskastning och därefter Valborgsfirande med eld där styrelsen ansvarar för att organisera eldvakter.

Platsen har under perioden 2017-2022 varit vid Ringsättrabadet. Kommunen som har tagit över marken där har i avtal lovat att Vidjaborna ska få fortsätta fira Valborg vid badet.

Tidigare Valborgsplats har anordnats på Fotbollsängen.

Alla frivilliga initiativ mottages tacksamt. Tidigare år har kaffeförsäljning, fackeltåg och liknande på egna initiativ ägt rum.

Det finns en Valborgskör som framträtt 2018,2019 och 2022.

Under pandemiåren 2020 och 2021 anordnades inget Valborgsfirande.

2022 startade en förhoppningsvis ny tradition, Trettondagsaftonsbål. För att elda upp lite blandat ris tänds elden på trettondagsafton vid 16-tiden!