Kontaktuppgifter till styrelse och andra funktionärer

Kontaktuppgifter till styrelsen och viltvårdare – listan är uppdaterad och gäller från 2023-03. Vet du inte vem du ska kontakta? Börja med info (at) vidja.nu

 

Ordförande Roland Janevi

Roland Janevi kvarstår som ordförande under 2023

Nås på mail: ordf (at) vidja.nu

Telefon: 076 – 009 14 02

Vice Ordförande, samt ansvarig för fiskefrågor

Stig Isaksson

Mail: info (at) vidja.nu eller mark-sjo (at) vidja.nu

Kassör

Monica Kereby

Mail: kassor (at) vidja.nu

Sekreterare och webbansvarig

Catarina Johansson Sand

info (at) vidja.nu

Väg- och dagvattenfrågor

Oscar Kruus

vagar(at) vidja.nu

Ansvarig för gemensamhetsanläggningar och fixardagar

Jonas Nordin

Tel: 0708-663173

Båt – och bryggansvariga

Keti Rizeva och Artin Goftari

Tel: 070 – 729 79 36

Mail: marinor (at) vidja.nu

Övriga ledamöter i styrelsen

Emil Jorpes och Jan Hedlund

Mail: info (at) vidja.nu

Viltvårdare i Vidja

Peter Björklund

Tel: 073 – 6606435

Mail: peter.bjorklund@timira.se

Valberedning

Peter Björklund

Mats Jacobsson

Revisorer

Karin Dahl

Jan Viljanen

Revisorssuppleanter

Peter Hammarberg

Malin Tornqvist