Kontaktuppgifter till styrelse och vägansvariga

Uppdaterat efter senaste årsmöte 2020-09-27

På grund av COVID-19 behövdes årets årsmöte skjutas upp till september. Det innebar att den gamla styrelsen fortsatte arbetet så långt möjligt. Nu har den nya styrelsen haft sitt första årsmöte och här är kvarvarande och nya styrelsemedlemmar!

 

Ordförande Roland Janevi

Roland Janevi kvarstår som ordförande ännu ett år.

Nås på mail: ordf (at) vidja.nu

Telefon: 076 – 009 14 02

Vice ordförande Peter Björklund

Peter har också ansvar för viltvårdsfrågor och är den du kontaktar i dessa frågor

Nås på mail: mark-sjo (at) vidja.nu

Telefon: 073 – 660 64 35

Kassör Evelyn Windesjö

Frågor kring fakturor m.m.

Nås på mail: kassor (at) vidja.nu

Telefon: 070 – 529 09 10

Sekreterare Catarina Johansson Sand

Ansvarar för information och kommunikation samt alla sekreteraruppgifter

Nås på mail: info (at) vidja. nu

Vägansvariga Robin Samuelsson och Niclas Wennerlid

Alla frågor om vägar i etapp 2.

Felanmälning via mail med plats, bild, beskrivning av ärendet.

Nås på mail: vagar (at) vidja. nu

Nås på telefon i mån av möjlighet: 0733 – 646 959

Jonas Nordin

Fixare, har koll på våra grönområden och våra gemensamhetsanläggningar

Nås på telefon: 070 – 866 31 73

Stig Isaksson

Har koll på fiskefrågor och arbetar särskilt med den framtida försäljningen av Vägföreningens tomter.

Nås på mail: info (at) vidja.nu

Övriga styrelsemedlemmar

Monica Kereby

Hele Kodu

Adjungerad till styrelsen: båt- och bryggansvarig Keti Rizeva

Frågor om att hyra båtplats, kötider, brygg- och båtfrågor.

Nås på mail: marinor (at) vidja.nu

Nås på telefon: 070 – 729 79 36

Adjungerad till styrelsen: för att arbeta med genomförande av detaljplan i etapp 2 samt föreningens

utbetalningar Björn Norrlind

Nås på mail: info (at) vidja.nu

 

 Valberedning: Monikka Stenberg och Maria Pilefors