Kontaktuppgifter till styrelse och andra funktionärer

Vid årsmötet 240317 avgår flera styrelsemedlemmar och nya tillkommer. Vid det konstituerande mötet, som är den nya styrelsens första styrelsemöte så beslutas vilka styrelsemedlemmar som kommer ha vilka poster.

Vet du inte vem du ska kontakta? Börja med ordf (at) vidja.nu

 

Ordförande

Jan Edlund

Nås på mail: ordf (at) vidja.nu

 

Vice Ordförande

Kassör

 

Mail: kassor (at) vidja.nu

Sekreterare och webbansvarig

 

info (at) vidja.nu

Väg- och dagvattenfrågor

Oscar Kruus

vagar(at) vidja.nu

Ansvarig för gemensamhetsanläggningar och fixardagar

 

Båt – och bryggansvariga

Keti Rizeva och Artin Goftari

Tel: 070 – 729 79 36

Mail: marinor (at) vidja.nu

Övriga ledamöter i styrelsen

 

Viltvårdare i Vidja

Peter Björklund

Tel: 073 – 6606435

Mail: peter.bjorklund@timira.se

Valberedning

Peter Björklund

Mats Jacobsson

Revisorer

Karin Dahl

Jan Viljanen

Revisorssuppleanter

Peter Hammarberg

Malin Tornqvist