Fiske i Vidja – regler

Fiskerätten i Vidjas egna fiskevatten i Orlången gäller endast fastigheter som är medlemmar i Vidja Vägförening, samfällighetsföreningen. Se områden specificerade i kartan i bilagan. Identifikationshandling måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse riskera åtal.

Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet i Vidjas vatten, dragrodd får ske med max 3 spön per båt. Trolling med max 3 spön är tillåtet. Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fastighet, mörtstugan måste vara märkt med namn, telefon nr och fastighets nr. Sänkhåv och kastnät får användas för betesfångst. Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap, om inget annat anges. Fiskeredskapen skall hållas under uppsyn när fisket pågår.  Båt med motor på max 5 hk får framföras i sjön.

Observera att fiske för försäljning är förbjudet. Att använda nät, ryckfiske och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga är förbjudna i Vidjas vatten. Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter.

Minimimått för gös och gädda är 45 cm. Maximimått 75 cm. Detta betyder att endast gädda och gös mellan 45-75 cm får tas upp. Samt att max 3 fiskar per fastighet och dag av dessa arter får behållas.  All fångad karp, måste återutsättas i sjön.

Rätten till kräftfiske följer samma regler som för fiske i Vidjas fiskevatten. Kräftfiskerätten i Vidjas egna vatten i Orlången gäller endast fastigheter som är medlemmar i Vidja Vägförening, samfällighetsföreningen. Se områden specificerade i kartan nedan. Observera att kräftfiske för försäljning är förbjudet.

Identifikationshandling måste alltid medföras vid kräftfiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Kräftfiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse riskera åtal.

Kräftfiske är endast tillåtet under tre veckor med start andra onsdagen i augusti. Perioden kan komma att ändras vissa år beroende på när kräftorna ömsar sitt skal. Se anslag på hemsidan och anslag vid fiskevattnet.

Max 6 burar/mjärdar/håvar får användas. Fiskeredskap skall vara märkta med namn, fastighets nr och telefon nr.

Kräftor med en längd under 10 cm får ej behållas utan skall sättas tillbaka i sjön.

 

Ladda ner bilaga här med karta, lämpliga tips och stöd vid identifiering av fiskar! (får du inte fram alla sidor så byt webbläsare)

Allmänna fiskeregler i Vidja vatten ver5