Protokoll 2015

Här finns protokollet från medlemsmöte 2015. Dessa finns också under våren 2015 på en anslagstavla nära dig. Till de som har en registrerad e-postadress så har årsmöteshandlingarna också skickats ut per e-post.

OBS! Uppdatering!

På grund av webbinformatörens slarv lades först det osignerade protokollet ut. Från och med 2015-05-09 finns det signerade protokollet här. Ingen skillnad i övrigt. För dig som har en registrerad e-postadress så får du således det riktiga protokollet i din inbox vilken dag som helst och släng då det gamla mailet så det inte ligger och skräpar!

årsmöte20150331