Vinterunderhåll

Huddinge kommun ansvarar för hela vinterunderhållet i Vidja.

Felanmälan och frågor skickas till Huddinge kommuns servicecenter. Det finns också en app för felanmälan som rekommenderas att ladda ner.