Vinterunderhåll

Det är ca 2,8 mil väg sammanlagt  i Vidja som skall hållas farbar vintertid.

Vägföreningen ansvarar för vägunderhållet i hela etapp 2 i nuläget (september 2021) (Huddinge kommun ansvarar för vägunderhåll övriga vägar)

Det som främst styr vinterunderhållet är hur mkt snö som fallit. Det är lite olika beroende på vilken typ av väg det gäller. Därefter finns en prioriteringsordning som även den är beroende på vilken typ av väg det gäller. På helger är det inte lika mkt plogning.

Först plogas Vidjavägen till Helmerdalsvägen.

Därefter plogas alla uppsamlingsvägar. Dessa är Helmerdalsvägen norr om Vidjavägen och Ringsättravägen

Därefter plogas och sandas alla branta backar. Även vägar vid brevlådeställningar prioriteras.

Sist men inte minst snöröjs de övriga vägarna.