You are browsing the archive for Gatukostnad.

Snart är det årsmöte!

15 februari, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Glöm inte bort årets medlemsmöte.

Söndagen den 18 mars
Kl 13.00 Vi ses vid Ågestaverket/Ågesta utbildningsanläggning (Vidjavägen 17) för en guidad tur på området av Storstockholms brandförsvar (mestadels utomhus och ej inne i det gamla kärnkraftverket) som förväntas pågå i en timme.
ca 14.00 Därefter bjuds du på kaffe och något enklare kex. Har du några allergier får du gärna ta med dig något eget.
kl 14.30 Årets medlemsmöte börjar. Om det kommer många så finns en sittplats per fastighet.

En motion har inkommit.
I övrigt bjuds du på information (och skvaller) om etapp 1 och etapp 2 – som då har vunnit laga kraft
Lantmäteriförrättning och information om markförsäljning
BRevlådor och möte med kommunen m.m.

Inget prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

8 februari, 2018 in Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Häromdagen kom domen. Det blir ingen prövning av detaljplanen i mark- och miljööverdomstolen. Domen har kommunicerats till samtliga klaganden.

Svea HR P 10755-17 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2018-02-06

Vad händer nu?

Det vet vi inte riktigt, men däremot så om vi följer vad som hände med etapp 1 så blir det ungefär som följer:

Detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft om några veckor. Kommunen kommer då att snabba upp den projektering som redan pågår. Etapp 2 är indelat i tre delar, A, B och C och planen är att börja med del A. Varje del har en genomförandetid på 4-5 år.

Vägföreningen kommer också påbörja kommunicerande med kommunen kring allt vad det innebär med kommunens byggnationer i etapp 2, samt diskussion kring underhåll och drift av gator i etapp 2.

Får jag börja bygga nu då?

Nja, inte riktigt än. Men följ processen på www.Huddinge.se/vidja så får du reda på mer. Du kan söka om bygglov när detaljplanen vunnit laga kraft, men inte börja bygga (eller flytta in i ditt hus) förrän vid senare tillfälle. På Huddinges hemsida finns också alla handlingar och kartor på de tre delarna m.m.

Behöver jag betala gatukostnaden nu?

Nej, det behöver du inte förrän hela etapp 2 är klart.

Mer information kommer allt eftersom.

 

 

Gatukostnader i Vidja

27 augusti, 2016 in Gatukostnad, Information från styrelsen!

Vid nästa möte i Kommunstyrelsen, Huddinge, kommer en Vidja-bos ärende i gatukostnadsfrågan till förvaltningsrätten att avhandlas. Alla handlingar i målet finns på kommunens hemsida, se länk nedan, i del 2 handlar de första sidorna om detta ärende. Intressant läsning för de flesta!

 

http://huddinge.se/Kommun-och-politik/moten-kallelser-och-protokoll/Kommunstyrelsen/Kallelser-och-protokoll/2016/kommunstyrelsen-den-31-augusti-2016/