Eldningsveckor – regler

Samma regler gäller i hela Huddinge kommun! Tänk på dina grannar när du eldar. Informationen är hämtad från Huddinge kommuns hemsida.

Det är tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall under två veckor om året, vecka 16 och 42 med föregående veckoslut. Det är inte tillåtet att elda löv eller gräs under någon del av året.

Eldningsveckorna är vecka 16 och 42. Då får du elda på din tomt om det inte stör dina grannar eller miljön. Ett tips är att kontrollera vindriktningen innan du börjar elda.

  • Eldning sker alltid på egen risk.
  • Elda i mindre omfattning och släck eldarna före mörkrets inbrott.
  • Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.

Eldningsveckor finns på grund av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken.

http://www.huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/eldning/