Medlemsmöte 2023

Här finns årsmöteshandlingarna

årsmöteshandlingar_2023_slutversion_skannad

Här finns det signerade årsmötesprotokollet.

årsmötesprotokoll 12 mars 2023 signerat skannat[5108]