Medlemsmöte 2024

Här är årsmöteshandlingarna för medlemsmöte 17 mars 2024 i en skannad version. Ca 15 dubbelsidor så ett ganska stort dokument. Ibland hör vi att man inte får fram alla sidor av dokumenten – då är tipset att byta webbläsare, särskilt Safari verkar vara drabbat av det.

Årsmöteshandlingarna kommer till din brevlåda senast 8 dagar före årsmötet.

 

årsmöteshandlingar 2024 skannad version slutversion

 

Nu är årsmötesprotokollet signerat och klart och finns här. Det är fem sidor (den sista sjätte sidan är tom)

årsmötesprotokoll 240317 vidja vf