You are browsing the archive for Information från styrelsen!.

Information från Bjerking

9 februari, 2021 in Information från styrelsen!

Vi på Bjerking har uppdraget att upprätta riskanalys inför SVOA:s (Stockholm vatten och Avfall) ledningsarbeten samt Huddinge kommuns gatuarbeten i Vidja. Riskanalysen för Etapp 2 A är redan avklarad men nu påbörjas etapp 2 B-C.

Vi kommer därför att behöva inventera i området vilket innebär att jag och mina kollegor kommer att gå runt och titta på hus och andra anläggningar. Därför kan vi komma att behöva beträda tomter samt fotografera.

Vår personal bär jackor med Bjerking logga och ID.

Om det finns möjlighet skulle vi gärna påbörja detta arbete redan i morgon.

 

Hör gärna av er om ni har några funderingar.

 

Kontaktperson för riskanalysen är:

Mia Borgström-Moa, mia.borgstrom-moa@bjerking.se, 010-211 84 83

Årets medlemsmöte

27 januari, 2021 in Information från styrelsen!

Nu planerar vi för årets medlemsmöte. Med pandemi och restriktioner vet vi i nuläget inte hur det kommer gå till. Förra året hann vi precis skicka ut kallelserna då vi fick samtidigt gå ut med att mötet ställdes in. Mötet kunde sedan äga rum i slutet av september, utomhus.

Detta innebar att styrelsen hade svårt att arbeta, inte hade en budget, inte kunde planera för underhåll av vägar eller annat. Detta vill vi göra vad vi kan för att undvika i år. Så vi planerar för att, om alla restriktioner tillåter, kunna genomföra ett utomhusmöte i stadgeenlig tid med avstånd och övriga rekommendationer följda.

Mötet kommer äga rum, om inga nya restriktioner för utomhusmöten tillkommer, söndag 28 mars kl 14 (preliminärt) vid dansbanan vid Ringsättrabadet.

Årsmöteshandlingarna kommer per post i stadgeenlig tid (1 vecka före det planerade mötet) oavsett om mötet kan äga rum eller ej. Här på hemsidan kommer de ut så snart vi skickar handlingarna till tryckeriet.

Håll utkik efter uppdateringar!

 

Nu samlar vi in alla fastighetsägares konton

21 januari, 2021 in Information från styrelsen!

Ny eller gammal fastighetsägare! Nu kan vi registrera alla fastighetsägares bankkonton. Detta för att underlätta den pågående utbetalningen samt framtida utbetalningar.

Tidigare har vi kunnat registrera ett bankkonto per fastighet, men nu finns möjligheten att registrera alla fastighetsägares bankkonton.

Detta behövs göras via manuell registrering så kontakta ordförande eller kassör för att göra detta.

ordförande Roland Janevi via ordf (at) vidja.nu eller telefon 076 – 009 14 02

kassör Evelyn Windesjö via kassor (at) vidja.nu eller telefon 070 – 529 09 10

 

 

 

Brev från Huddinge kommun december 2020

5 januari, 2021 in Information från styrelsen!

Alla i etapp 2 A, B och C fick före årsskiftet ett brev med information från Huddinge kommun. Du hittar båda breven på www.huddinge.se/vidja om du scrollar ner längst ner.

Här hittar du också brevet till de i etapp 2 A.

brevfrån kommunen december 2020

 

Brevet till de som bor i etapp 2B och 2C är i princip identiskt och stora delar av informationen är samma som i tidigare brev.

Viktiga punkter:

Att starten för arbetet i 2A har försenats och att man nu planerar start till våren 2021.

Att projektering pågår i alla tre delar.

Att sommarvattenföreningar behöver flytta sina ledningar före 15 mars 2021.

Och sist kontaktuppgifter till de olika ansvariga för projektet.

 

Nu håller vi tummarna för att projektstartstiden hålls den här gången!

Gott nytt år!

Äntligen utbetalningar!

21 december, 2020 in Information från styrelsen!

Arbetet med att betala ut pengarna från försäljning av föreningens fastigheter från 2017, 2018 och 2020 har nu på börjats.  Flera av er har redan fått pengar. Det har varit ett långt arbete att få till ett vettigt sätt att administrera det hela på.

Din fastighet får pengar utifrån hur stor andel den har i föreningen. Om du betalar hel vägavgift – och alltså är permanentboende – har fastigheten en andel i föreningen (1,0) . Om du betalar halv vägavgift har fastigheten en halv (0,5) , om du har en tomt är det 0,2. Därefter delas andelen ut på fastighetsägarna och hur stor procentdel de äger av fastigheten.

Vi har i första hand betalat ut pengar till de som har registrerat sina bankkonton i Föreningshuset enligt brev som gick ut under förra året eller direkt till Ordförande Roland Janevi eller till Kassör Evelyn Windesjö.

Därefter kommer vi skicka ut bankavier till övriga fastighetsägare. Bankavin får man gå till banken för att lösa in.

Styrelsen har valt att dela upp utbetalningen till de fastighetsägare som är registrerade på fastigheten i förhållande till ägarandel. Är man två fastighetsägare som är hälftenägare så får man hälften var av beloppet. Är man fler delägare så får man i proportion till sin ägarandel.

 

 

I dag har vi i de flesta fall enbart en av ägarnas bankkonton detta för att det då var så våra registermöjligheter såg ut. Idag finns möjlighet att registrera fler ägare och fler konton. Har ni möjlighet att även anmäla övriga ägares konton så kan det underlätta det fortsatta arbetet. Gör det i sådana fall direkt till ordförande Roland Janevi eller till föreningens kassör Evelyn Windesjö.

Ordf@Vidja.nu eller Kassor@Vidja.nu

Utbetalningar av försäljd mark.

26 november, 2020 in Information från styrelsen!

Uppdatering om läget efter det som informerades om på årsmötet.

Under de senaste åren har det skett vissa markförsäljningar.

2017 och 2018 är belopp som fastighetsägare tidigare har blivit informerade om att ta upp i sina deklarationer. Det var försäljning av mindre markbitar till fastighetsägare i enlighet med detaljplanerna. (Detta har du fått om du var fastighetsägare vid den tiden och inget du behöver åtgärda idag)

Våren 2020 avslutades en längre tvist med Huddinge kommun om ersättning av föreningens naturmark inom Vidja etapp 1.

Beloppet fastställdes till 7,6 miljoner i Mark- och miljödomstolen. (Kommunens bud var 250tkr)

Detta belopp ger ungefär 16tkr per helt betalande fastighet.

För att möjliggöra dessa utbetalningar har styrelsen begärt att få in kontonummer från alla fastighetsägare. Detta gjordes genom utskick från Föreningshuset under förra året med ett flertal utskick.

Det arbetet är nu klart och målsättningen är att betala ut pengarna före jul. Den stora fördröjningen har legat i att hitta en bank eller banktjänst som är villig att åta sig arbetet, det har varit svårt att tillse. Manuell registrering har behövs göra för varje enskild fastighet, är det en eller flera ägare, hur stor ägarandel och det är olika fastigheter som gäller för de tre olika tillfällena och registreringarna behöver kontrolleras.

När det gäller föreningens tomter finns det ett årsmötesbeslut på att sälja dem. Detta är ett arbete som också tar lång tid, och arbetet med det fortgår. Inga försäljningar är påbörjade i nuläget.

Nu är nya styrelsen på plats!

18 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

Nu har den nya styrelsen haft sitt första styrelsemöte och olika ansvarsområden har utsetts. Se till att du uppdaterar – du hittar alla personer och kontaktuppgifter här under fliken Kontaktuppgifter. Tänk på att alla styrelsemedlemmar gör detta arbete vid sidan om sina vanliga sysslor, det innebär att du inte alltid får svar direkt när du ringer eller mailar. Det innebär också att du som ringer förstås tänker på att höra av dig i god tid, och på rimliga tider, dvs inte för tidigt på morgonen eller sent på natten.

Nu när årsmötet har ägt rum kommer de som inte betalade den frivilliga avgiften i våras att få faktura på vägavgift. De som har betalat har betalat den summa som också beslutades om på årsmötet så inga ändringar kommer ske.

 

Dikesröjning och slyröjning pågår, se efter din egen tomt!

16 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

Och samtidigt som slyröjning och dikesröjning pågår i området OCH det är eldningsvecka är det bra att passa på att se om din egen fastighet. Vi följer Huddinge kommuns regler kring växtlighet vid tomtgräns mot gatan.

Här har du mer information om eldningsveckor och vad det innebär:

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/eldningsvecka/

Här har du mer information om vad som gäller för växtligheten nära gator:

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

 

Till exempel: om din tomt ligger vid en gata ska växter inte vara högre än 80 cm och det ska vara fri sikt runt hörn.

Vid din utfart ska sikten vara fri 2,5 meter åt båda håll och växter ska inte vara högre än 80cm

Växter och buskar ska inte växa ut på eller över gatan och när du planterar bör stora växter stå 2 meter in från tomtgräns!

Och förstås: växter ska inte växa ut på eller över eller runt luftledningar!

 

Nu finns årsmötesprotokollet på plats!

5 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

Här, men strax också under fliken dokument!

årsmöte_2020_skannat

Glöm inte fixardagen

1 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

18 oktober ses vi vid kiosken vid Ringsättrabadet för att fixa tillsammans. Vi börjar klockan 10 och brukar övergå till korvätning runt 13.

På årets lista är (som vanligt) att ta upp badstegar, slyröjning runt alla delar av badplatsen. Samt slyröjning här och var i hela Vidja och städning inför vintern samt att göra oss av med den valborgseld som aldrig blev av!

En båt behövs!

Mer uppgifter kommer.

Alla kan hjälpa till på sin nivå, stora som små!

Vi håller avstånd och jobbar utomhus, men om du inte vill arbeta med andra människor men ändå vill hjälpa till och fixa kan du kontakta Jonas Nordin direkt på 070 – 866 31 73 för att få förslag på vad du ändå kan hjälpa till med.

 

Bild från en tidigare fixardag!

2016_5