You are browsing the archive for Information från styrelsen!.

Utbetalningar av försäljd mark.

26 november, 2020 in Information från styrelsen!

Uppdatering om läget efter det som informerades om på årsmötet.

Under de senaste åren har det skett vissa markförsäljningar.

2017 och 2018 är belopp som fastighetsägare tidigare har blivit informerade om att ta upp i sina deklarationer. Det var försäljning av mindre markbitar till fastighetsägare i enlighet med detaljplanerna. (Detta har du fått om du var fastighetsägare vid den tiden och inget du behöver åtgärda idag)

Våren 2020 avslutades en längre tvist med Huddinge kommun om ersättning av föreningens naturmark inom Vidja etapp 1.

Beloppet fastställdes till 7,6 miljoner i Mark- och miljödomstolen. (Kommunens bud var 250tkr)

Detta belopp ger ungefär 16tkr per helt betalande fastighet.

För att möjliggöra dessa utbetalningar har styrelsen begärt att få in kontonummer från alla fastighetsägare. Detta gjordes genom utskick från Föreningshuset under förra året med ett flertal utskick.

Det arbetet är nu klart och målsättningen är att betala ut pengarna före jul. Den stora fördröjningen har legat i att hitta en bank eller banktjänst som är villig att åta sig arbetet, det har varit svårt att tillse. Manuell registrering har behövs göra för varje enskild fastighet, är det en eller flera ägare, hur stor ägarandel och det är olika fastigheter som gäller för de tre olika tillfällena och registreringarna behöver kontrolleras.

När det gäller föreningens tomter finns det ett årsmötesbeslut på att sälja dem. Detta är ett arbete som också tar lång tid, och arbetet med det fortgår. Inga försäljningar är påbörjade i nuläget.

Nu är nya styrelsen på plats!

18 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

Nu har den nya styrelsen haft sitt första styrelsemöte och olika ansvarsområden har utsetts. Se till att du uppdaterar – du hittar alla personer och kontaktuppgifter här under fliken Kontaktuppgifter. Tänk på att alla styrelsemedlemmar gör detta arbete vid sidan om sina vanliga sysslor, det innebär att du inte alltid får svar direkt när du ringer eller mailar. Det innebär också att du som ringer förstås tänker på att höra av dig i god tid, och på rimliga tider, dvs inte för tidigt på morgonen eller sent på natten.

Nu när årsmötet har ägt rum kommer de som inte betalade den frivilliga avgiften i våras att få faktura på vägavgift. De som har betalat har betalat den summa som också beslutades om på årsmötet så inga ändringar kommer ske.

 

Dikesröjning och slyröjning pågår, se efter din egen tomt!

16 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

Och samtidigt som slyröjning och dikesröjning pågår i området OCH det är eldningsvecka är det bra att passa på att se om din egen fastighet. Vi följer Huddinge kommuns regler kring växtlighet vid tomtgräns mot gatan.

Här har du mer information om eldningsveckor och vad det innebär:

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/eldningsvecka/

Här har du mer information om vad som gäller för växtligheten nära gator:

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

 

Till exempel: om din tomt ligger vid en gata ska växter inte vara högre än 80 cm och det ska vara fri sikt runt hörn.

Vid din utfart ska sikten vara fri 2,5 meter åt båda håll och växter ska inte vara högre än 80cm

Växter och buskar ska inte växa ut på eller över gatan och när du planterar bör stora växter stå 2 meter in från tomtgräns!

Och förstås: växter ska inte växa ut på eller över eller runt luftledningar!

 

Nu finns årsmötesprotokollet på plats!

5 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

Här, men strax också under fliken dokument!

årsmöte_2020_skannat

Glöm inte fixardagen

1 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

18 oktober ses vi vid kiosken vid Ringsättrabadet för att fixa tillsammans. Vi börjar klockan 10 och brukar övergå till korvätning runt 13.

På årets lista är (som vanligt) att ta upp badstegar, slyröjning runt alla delar av badplatsen. Samt slyröjning här och var i hela Vidja och städning inför vintern samt att göra oss av med den valborgseld som aldrig blev av!

En båt behövs!

Mer uppgifter kommer.

Alla kan hjälpa till på sin nivå, stora som små!

Vi håller avstånd och jobbar utomhus, men om du inte vill arbeta med andra människor men ändå vill hjälpa till och fixa kan du kontakta Jonas Nordin direkt på 070 – 866 31 73 för att få förslag på vad du ändå kan hjälpa till med.

 

Bild från en tidigare fixardag!

2016_5

Tack för igår!

28 september, 2020 in Information från styrelsen!

Tack till alla som kom till årsmötet igår! Det kunde börja i tid och folk satt utomordentligt väl på avstånd! Skönt att vi äntligen kunde få det gjort!

Protokollet kommer upp här om någon vecka eller två!

årsmöte_2020

Årsmöte! Vi ses imorgon vid Ringsättrabadet kl 12.

26 september, 2020 in Information från styrelsen!

Avprickning av röstberättigade från kl 12. Tänk på kläder efter väder och ta med egen stol/filt.

Mötet börjar kl 13. En högtalaranläggning finns på plats och kommer vara tillräckligt god.(hoppas vi)

 

Nu har du nog fått kallelsen till årsmöte

11 september, 2020 in Information från styrelsen!

I kallelsen står fel mailadress om du inte kan ladda ner årsmöteshandlingarna här på hemsidan. Det finns ingen sekr- adress utan mailadressen är info (at) vidja.nu

 

Men om du tittar här nere så har du en snabblänk till årsmöteshandlingarna. Dessa är exakt likadana som de som var aktuella i våras.

Snabb åtkomst till årsmöteshandlingarna

3 september, 2020 in Information från styrelsen!

årsmöte2020

 

De hittar du här:

 

Kallelse till årsmöte 27 september kl 13.00

2 september, 2020 in Information från styrelsen!

Det planerade årsmötet i våras behövde ju ställas in men för att kunna sätta budget och verksamhetsplan för 2020 (tillika verksamhetsberättelse för 2019, samt välja de styrelsemedlemmar och andra som behövs) så anordningar vi  nu ett utomhusmöte.

Kallelse inklusive information om poströstning kommer per brev eller mail.

Mötet startar kl 13.00 med inskrivning från kl 12.00 – kom i tid, att vi måste hålla avstånd gör att inskrivning kommer ta längre tid än vanligt!

Plats vid dansbanan Ringsättrabadet i Vidja. Obs! Utomhus. Kläder efter väder!

Årsmöteshandlingar skickades ut vid förra kallelsen. Om du behöver nya så kan du ladda ner dem här på sidan, under flik dokument. Du behöver en pdf-läsare. Du kan också maila för att få en ny uppsättning handlingar, då till info (at) vidja.nu – handlingar kan inte skickas ut per post igen. Handlingar som begärs per mail kommer skickas ut vid två tillfällen i veckan under perioden före mötet. Försök alltid i första hand att ladda ner årsmöteshandlingarna direkt från hemsidan.

Försiktighetsåtgärder med anledning av coronapandemin:

Med stöd av en tillfällig lag (2020:198) har styrelsen i Vidja vägförening beslutat att ett ombud vid stämman har möjlighet att företräda 3 medlemmar genom fullmakter för alla dessa personer.

Alla deltagare i mötet uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar och rekommendationer, och framför allt hålla avstånd före, under och efter mötet. Vi ber dig ta med en egen stol (filt) som placeras på en markerad plats.

För den som känner otrygghet med dessa åtgärder erbjuds även poströstning enligt de instruktioner som du kommer få per brev eller mail.

För att lämna fullmakt till någon behöver fullmakten innehålla: din fastighetsbeteckning, namn på dig som lämnar fullmakten och namn på den som tar emot fullmakten. Du ska ha skrivit under fullmakten.

Den som tar emot fullmakten kan bära fullmakter för tre fastigheter. (I vanliga fall gäller en)

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer – obs, dessa kan uppdateras/ändras mellan nu och mötet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/