You are browsing the archive for Information från Storstockholms brandförsvar.

Välkommen Sköna Maj!

2 maj, 2019 in Information från Storstockholms brandförsvar, Information från styrelsen!

Så kom äntligen regnet på Valborgsmässoafton

Men alla fick börja med att fylla på hinkar för säkerhets skull, och vattenslangen testades.

20190430_202553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter kunde elden tändas. Det mesta av riset var väldigt torrt så det gick fort att få fyr.

20190430_205142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valborgskören framträdde

file-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glad Valborg!

file1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till Sunit Budngam för lån av bilder!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste rapport från Storstockholms brandförsvar

8 november, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

Även tilläggsmätningarna kom tillbaka utan anmärkningar. Vidja-området är alltså fritt från PFAS.

Rapport och mer information finns här:  http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/inga-fororenade-dricksvattenbrunnar-i-vidja

Fem ytterligare brunnar har man tagit prov på, samt på fyra platser tagit prov på sediment.

Sista provtagningarna från Storstockholms Brandförsvar

17 oktober, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

Även de extra provtagningar som Storstockholms brandförsvar har genomfört på brunnar och sediment kom tillbaka utan anmärkning. Så fort de har fått rapporten och lagt upp den på deras hemsida kommer vi länka till den här.

Proverna är rena!

16 september, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

Ny information från Storstockholms brandförsvar

http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/information-till-boende-i-vidja-prover-visar-att-brunnarna-ar-rena

På deras hemsida finns information och provtagningsrapporten som lämnats till kommunen. Resultaten visar att vattnet i de brunnar som provtagits är rena från PFAS.

Storstockholms brandförsvar har gjort en utökad beställning på fler prover efter förslag från Vidjaborna vid mötet 10 augusti. Svar på detta kommer om några veckor och kommer även det kommuniceras här och på deras hemsida.

 

Provtagningsplan för brunnar i Vidja

26 augusti, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar, Information från styrelsen!

På Storstockholms brandförsvars hemsida finns nu också provtagningsplanen för brunnar i Vidja. Efter mötet med Vidja-bor den 10 augusti reviderades planen och är nu godkänd av kommunen och provtagning pågår.

http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/provtagning-av-dricksvattenbrunnar-i-vidja (provtagningsplanen finns i högerspalten)

För den som inte orkar läsa själv så är det brunnar på nedanstående fastigheter som valts ut. Om provtagning inte kan genomföras på den specifika brunnen eller andra omständigheter finns så kan planen ändras. du som fastighetsägare behöver inte göra något, Geosigma som genomför provtagningarna kontaktar dig.

Vidja 1:377, Fräkenvägen 1

Vidja 1:93, Ringsättravägen 37

Vidja 1:117, Ringsättravägen 18

Vidja 1:153, Grönfinksvägen 19

Vidja 1:113, Ormörnsvägen 4

Vidja 1:314, Alängsvägen 7

Vidja 1:335, Pingvinvägen 5

Vidja 1:291, Vidjavägen 37

 

 

Möte med Vidjabor och Storstockholms Brandförsvar

12 augusti, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

10 augusti kom ca 50 Vidjabor på möte med Storstockholms Brandförsvar kring frågan om utsläpp av PFOS i mark och vatten i Vidja.

Nedan finns ett långt referat av hela mötet, kanske inte helt begripligt för den som inte var där, och verkligen med reservation för missuppfattningar och felskrivningar.

Möte Ågesta utbildningsanläggning 2016

På Storstockholms brandförsvars hemsida finns den dokumentation som finns för närvarande i ärendet.

http://www.storstockholm.brand.se/aktuellt/provtagning-av-dricksvattenbrunnar-i-vidja

Här finns kommunens föreläggande. SWECOS rapport från provtagning från övningsfältet samt informationsmaterial som delades ut på mötet.

Vad händer nu:

Storstockholms brandförsvar ska lämna en provtagningsplan till Huddinge kommun för godkännande. Den planen har tagits fram av Geosigma som är det företag som som kommer göra provtagningarna.

De fastigheter vars borrade brunnar valts ut för provtagning är följande. Observera att detta är en preliminär plan som ej är godkänd ännu av kommunen.

På Fräkenvägen: 1:377

På Ringsättravägen: 1:553

På Vidablicksvägen: 1:117

På Grönfinksvägen 1:153

På Ormörnsvägen: 1:113

Förslag på fler provtagningsställen kom på mötet. Här är inget ännu bestämt utan Storstockholms brandförsvar tar med detta till Geosigma.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas för att se om brunnarna finns och är i bruk och kan tas prov på. Du som fastighetsägare behöver inte göra något.

Vi tackar för ett gott möte. Vid mötet kom vi överens om att information från Storstockholms brandförsvar kommer via vår hemsida här, med komplettering av dokument på deras hemsida (se ovan) och vid nytt möte när proverna har analyserats. Håll främst utkik på vår hemsida och på Storstockholms brandförsvars hemsida, vi uppdaterar när något nytt finns.

Vid övergripande frågor om provtagning och markföroreningarna i Ågesta kontakta Johan Berg, Storstockholms brandförsvar, tel 070 – 764 88 69 johan.berg@ssbf.brand.se

Vid tekniska frågor om provtagningarna kontakta Oscar Fogelberg, Geosigma, tel 070 – 514 64 10 Oscar.fogelberg@geosigma.se

Vid frågor om dricksvatten och vattenkvalitet kontakta Staffan Safström, miljöchef Huddinge kommun, tel 08 – 535 364 44 Staffan.stafstrom@Huddinge.se

ågesta_möte

Inbjudan till informationsmöte från Storstockholms brandförsvar

27 juli, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar, Information från styrelsen!

från_sthlm_brandförsvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storstockholms brandförsvar inbjuder till informationsmöte den 10 augusti kl 18.00 på Ågesta övningsanläggning. Anmäl dig senast den 4 augusti till Daniel.scott@ssbf.brand.se

 

Kan du inte gå? Är du nyfiken på vad som sägs?

Webbredaktören kommer att gå dit och 1-2 dagar efter mötet kommer det finnas ett referat här på hemsidan!

Mer information om detta och länkar till Storstockholms brandförsvar och till Huddinge kommuns info om detta finns om du scrollar ner.

 

Viktigt meddelande från Storstockholms brandförsvar

15 juli, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar, Information från styrelsen!

15 juli – uppdaterat längre ner

Pressmeddelande från Storstockholms Brandförsvar om sanering av markföroreningar vid brandövningsfältet Ågesta!

Brandövningsfältet Ågesta saneras efter markföroreningar pressmeddelande 20160715

www.storstockholm.brand.se

Frågor kring detta:

Frågor kring arbetet med att sanera föroreningarna kontakta Jonas Nyström, kommunikatör Storstockholms brandförsvar, telefon 08 – 454 87 16, e-post: jonas.nystrom@ssbf.brand.se

Frågor kring dricksvattenkvalitet, kontakta Huddinge kommun, Staffan Stafström, miljöchef, telefon 08 – 535 364 44, e-post: staffan.stafstrom@huddinge.se

Uppdaterat 21 juli 2016

Det finns också mer information på Huddinges hemsida:

http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygg-bo-och-miljo/information-om-eventuella-fororeningar-i-agesta/

Samt en blänkare från DN där en styrelsemedlem också får uttala sig:

http://www.dn.se/sthlm/brandforsvarets-kemikalier-kan-ha-fororenat-dricksvattnet/

Tillägg den 27 juli

http://mitti.se/farligt-amne-kan-ha-lackt-ut-i-brunnar/?tag=huddinge