Julmys i lekparken!

1 december, 2023 in Lekplats

10 december kl 11

En dag för stora och små Vidjabor att träffas och komma i julstämning tillsammans.

Det kommer att finnas: korv, glögg och fika till försäljning

Lotteri

Minidisco med julmusik för de minsta

Möjligheten att träffa jultomten och lämna sin önskelista.

Eventuella intäkter går till att fortsätta fixa iordning lekparken och ängen!

välkommen att mysa in julen med oss./Lekparksgruppen

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

23 november, 2023 in Information från styrelsen!

Huddinge kommun har genom en lantmäteriförrättning enligt detaljplanen för etapp 2 b och c övertagit naturmark inom området. Inom naturmarken ingår bland annat Ringsättrabadet.

Den ekonomiska ersättningen som föreningen får för detta övertagande är i princip noll kr. Som en schablonersättning har föreningen fått ca 10.000 kr totalt.

Föreningen har vid tidigare markövertagande fått 60 kr/m2 för naturmark inom etapp 1 och 4 kr/m2 för naturmark inom etapp 2 a.

Lantmäteriets skäl vid detta markövertagande är att Vidjas gemensamhetsanläggning GA:4 råder över området. Dvs användningen av naturmarken ska fortsätta som hittills trots att kommunen har tagit över naturmarken.

Styrelsen anser att detta måste vara fel och har överklagat till Mark och Miljödomstolen. Domstolen dömde till kommunens fördel. Ingen ändring på ersättningsnivån.

För att föreningen ska kunna driva frågan om ersättning till en EU-domstol måste alla rättsinstanser inom Sverige vara uttömda. Därför har styrelsen överklagat beslutet om ersättning till Mark och Miljööverdomstolen. Domstolen har inte ännu behandlat ärendet.

 

Delgivning från Lantmäteriet

18 november, 2023 in Information från styrelsen!

Nedan följer den text som Lantmäteriet önskar att vi lägger upp på hemsidan. De kommer inte skicka delgivning till berörda fastigheter utan anser att fastigheterna har delgivits i och med denna text.

”Lantmäterimyndigheten har meddelat att de fått in ansökan om att fastigheten Vidja 1:430 ska delas upp i fem fastigheter genom klyvning och avstyckning. Vidja 1:430 har 0,6 % i andelstal i samfälligheterna Vidja s:1, s:2 och s:3. Ansökan innebär att Vidja 1:430s andelar istället kommer höra till lotten med huvudbyggnaden, blivande Vidja 1:683. Lotten kommer ägas av en av de två personer som nu äger Vidja 1:430. Enligt lantmäterimyndigheten räknas ägarna till alla fastigheter som har andelstal i Vidja s:1-s:3 som sakägare i lantmäteriförrättningen. Sakägarna har på sig t.o.m. 28 november 2023 att komma in med synpunkter mot förändringen av andelstalen. Synpunkter skickas till gustav.hellrup@huddinge.se.”

 

Huddinge Vidja s_1

Huddinge Vidja s_2

Huddinge Vidja s_3

 

Årsmöte 17 mars!

1 november, 2023 in Information från styrelsen!

Spara datumet – nästa år ses vi i Trångsundsskolan den 17 mars!

Motioner från medlemmarna ska vara inne senast sista januari.

Snart är det eldningsvecka

9 oktober, 2023 in Information från styrelsen!

Eldningsveckan startar lördag 14 oktober och pågår till söndag 23 april. Under den perioden får du elda torrt trädgårdsavfall så länge du inte stör dina grannar!

Mer om eldningsvecka läser du här:

Eldningsvecka (huddinge.se)

Fixardag på lekplatsen!

2 oktober, 2023 in Information från styrelsen!

15 oktober kl 13.00 samlas vi på lekplatsen.

Huvudfokus är att ta hand om sly och gammalt ris i den hårdgjorda gropen (gamla valborgseldsplatsen för oss gamla Vidja-bor)

Elda ur gropen.

Plantera om björkar (björksly)

och lite blandat småpyssel!

Det finns möjlighet att grilla korv som avslutning (ta med eget att grilla)

 

Tack!

5 september, 2023 in Fotbollsängen

Tack till alla som kom på lekplatsfixardag i söndags!

Nu är klätterställningens brister åtgärdade så att den nu är tillgänglig för lek!

klätterställning godkänd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansbanan har kommit en bit på väg. ”Båthamnen” har fått brygga och båtar.

Mer arbete kommer senare. Nu fortgår arbetsgruppens arbete för att planera inför nästa budgetår. Vill du vara med?

Hör av dig till info (at) vidja.nu så förmedlar vi kontaktuppgifter.

 

Lekplatsfix!

2 september, 2023 in Fotbollsängen

Glöm inte fixardag på lekplatsen idag. Vi ses klockan 10 imorgon! 

Det finns ogräs att rensa, jord att gräva, den lilla lek-hamnen ska iordningsställas och klätterställningen åtgärdas så att den nu är lekbar! Ju fler händer som kommer desto fortare går det! 

Lekplatsfixardag!

25 augusti, 2023 in Information från styrelsen!

Du har väl koll på att det snart är fixardag för lekplatsen. (Inte att blanda ihop med vår vanliga fixardag)

Söndag 3 september ses vi på plats. Bland det som behöver fixas:

att se till att klätterställningen nu kan användas med att byta ut pluppar och fixa repen

slipa och måla klätterställningens tak

sandpappra och slipa ytor som behöver det

Skräpplockning, fixande och bärande kommer också göras.

Eftersom vi kommer göra en del större arbeten så är vi tacksamma om barnen inte är med den här gången.

fixardag lekplats 3 sept

Kräftfiske 2023

28 juli, 2023 in Information från styrelsen!

Rätten till kräftfiske i Vidjas egna vatten i Orlången gäller endast fastigheter som är medlemmar i Vidja Vägförening, samfällighetsföreningen. Se områden specificerade i kartan nedan.

Id-handling måste alltid medföras vid kräftfiske och ska på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste kunna styrka din identitet vid kontroll.

Observera att kräftfiske för försäljning är förbjudet. Kräftfiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske och vid grov förseelse riskera åtal.

Kräftfiske är endast tillåtet under tre veckor med start andra onsdagen i augusti, det vill säga onsdag 9 augusti till och med onsdag 30 augusti.

Max 6 burar/mjärdar/håvar får användas. Fiskeredskap ska vara märkta med namn, fastighets nr och telefon nr.

Kräftor med en längd under 10 cm får ej behållas utan ska sättas tillbaka i sjön!

 

 

Karta Vidja fiskevatten