Uppdatering från kommunen om etapp 2

19 oktober, 2021 in Etapp 2

På Huddinge kommuns servicecenters sida har man uppdaterat med denna information om etapp 2 och hur arbetet fortskrider:

”Projektledaren informerar om dagsläget.

  • Etapp 2A är ute på upphandling och vi ser att vi har en kontrakterad entreprenör på plats under Januari-Februari 2022 om allt går som det ska nu.
  • Etapp 2BC arbetar man fortfarande med projekteringsarbeten och man planerar för en upphandling av denna etapp form. Q4 2022 som det ser ut i dagsläget.
  • Vi arbetar i dagsläget med att ta fram ett nytt informationsbrev som ska ge boende lite mer information om läget”

https://kontakt.huddinge.se/org/huddingekommun/d/hur-gar-de-med-utbyggnaden-av-etapp-2-nu-efter-som/

Denna information har man ännu inte uppdaterat www.huddinge.se/vidja med – men kommer väl där också i samband med ovanstående brev.

 

 

 

 

Eldningsvecka

16 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

Nu börjar eldningsveckan, du har väl klart för dig vilka regler som gäller? Annars läser du på Huddinge kommuns hemsida här:

Eldningsvecka (huddinge.se)

 

Sista dag för eldning är 24 oktober.

Glöm inte fixardagen!

8 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

10 oktober klockan 10 ses vi nere vid Ringsättrabadet. För dig som aldrig varit med förut brukar vi hänga löst vid kiosken tills någon berättar för oss vad vi ska göra! Kläder efter väder!

Nu eftersöker vi bankkonton igen!

5 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

Nu gör vi en ny drive för att få tag på bankkonton inför utbetalningar. Du som inte tidigare givit bankkonton till Vägföreningen kan direkt kontakta kassör eller ordförande för att göra detta! Ju snarare desto bättre! Se kontaktuppgifter under den fliken.

 

Varför behövs bankkonton?

När föreningen säljer gemensam ägd mark (t ex markbitar till intilliggande fastighet, försäljning av tomter, eller ersättning där kommunen tar över marken) så behöver dessa inkomster fördelas ut på de ägare som hade andelar i föreningen vid de olika försäljningstillfällena. (Vem som är ägare vid ett givet tillfälle håller Lantmäteriet reda på åt oss). Avdrag görs för förrättningskostnader och den kostnad det innebär att administrera utbetalningarna.

Dessa utbetalningar kommer (förhoppningsvis) ske årsvis till ditt bankkonto. Inför deklarationen kommer du få ett kontrollbesked.

 

 

Höstens fixardag är snart här!

23 september, 2021 in Information från styrelsen!

10 oktober samlas vi vid Ringsättrabadet kl 10 för att greja tillsammans.

Vad är en fixardag? Då samlas alla för att gemensamt fixa och dona i vårt område. Vanliga sysslor både höst och vår är slyröjning, att förbereda eller stänga igen badet vid Ringsättra, att greja, måla och städa! Uppgifter finns för alla oavsett kroppslig förmåga och ork. Styrelsens fixarperson Jonas har koll på arbetslistan.

Som vanligt är det bra om du kan ta med ett släp!

 

Vi jobbar i några timmar och sedan äter vi korv och dricker kaffe tillsammans.

Det växer så det knakar!

11 augusti, 2021 in Information från styrelsen!

Glöm inte att hålla efter växtligheten runt din fastighet för trafiksäkerhetens skull. Vi följer de regler som finns i Huddinge kommun och dessa hittar du här nedan. Håll också efter ev sly och liknande i närheten av diken.

 

Fri sikt i korsningar – klipp häcken (huddinge.se)

Lägg i båten!

2 juli, 2021 in Information från styrelsen!

Hej alla båtmedlemmar

Vidja vägförening vill uppmana alla som inte lagt i sina båtar att omgående göra detta så att alla platser kan användas.

De som inte lagt i sin båtar före 10 Juli kommer automatiskt bli av med sin plats om man INTE har informerat styrelsen via marinor (at) vidja. nu och fått dispens för detta.

Se över era båtar efter skyfall och att din båt inte skadar andra båtar pga bristande tillsyn.

Vi vill värna om vår fina sjö, läs gärna igenom föreningens avtal och de förhållningsregler som finns, så hjälps vi alla åt att ta hand om våra tillgångar!

Parkering i Vidja

23 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Nu är det sommar och många vill bada. Tänk på att parkering längs vägarna i Vidja etapp 2 inte är tillåtet.

Parkering vid badet måste hanteras så att blåljustrafik med enkelhet kan ta sig fram, både vid larm i hela Vidja men särskilt om något händer vid badet! Hindrande parkering kan medföra att liv inte kan räddas!

Styrelsen ber parkeringsbolaget om extra tillsyn under sommarperioden.

För dig som vidja-bo som vill ringa parkeringsbolaget ser du telefonnumret på skyltarna vid infarterna till Vidja etapp 2.

parkering_vidja

2014

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Detta är korsningen Vidjavägen/Ringsättravägen sedd från Ringsättravägen den 11 juni 2014. vidja_2014

Parkslide

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Du har väl koll på om du har parkslide på din tomt? Om du ser parkslide på din eller annans tomt så 1. ta kontakt med den du ser parkslide hos för att informera om att det är det det är och 2. gör de åtgärder du kan för att bekämpa växten.

Växten ska läggas i platspåsar som bränns, ej i vanligt trädgårdsavfall.

Mer information hittar du på Parkslide (huddinge.se)

På Huddinges hemsida kan du anmäla om du ser parkslide på Huddinge kommuns mark.

Där finns också länk till artportalen för invasiva arter.

Huddinge kommun avråder från att gräva bort redan etablerade bestånd av parkslide, då risken att sprida växten vid sådana åtgärder är mycket stor. Det rekommenderas istället att hålla efter beståndet.

Hittar du parkslide på Vidja vägförenings naturmark rapporterar du till info (at) vidja.nu