Och ingen Valborg heller!

30 mars, 2020 in Information från styrelsen!

…och förstås blir det ingen Valborgseld i år beroende på Corona-läget och det nuvarande förbudet på samlingar med mer än 50 personer.

 

Inget ris får läggas på ”brasplatsen”, grindarna kommer att låsas och det ris som finns där kommer tas om hand.

Tänk på social distansering och tvätta händerna! Och så gläds vi åt det fina vädret som gör att vi kan vara utomhus mycket på säkert avstånd från varandra!

Årsmötet uppskjutet

29 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Du har väl koll på att inget årsmöte blir av idag. Styrelsen sitter i kontakt med varandra och följer utvecklingen och planerar för ett nytt årsmöte så fort den möjligheten finns.

 

Senaste information från kommunen till Vidja

23 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Informationen skrevs i februari men kom ut i brevlådorna i mars.

 

info_vidja_från_kommunen_februari20

Årsmötet ställs in/skjuts upp tills vidare

17 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Med tanke på den rådande pandemin av Coronavirus ser styrelsen det inte som ansvarsfullt att i dagsläget genomföra ett möte med många deltagare. Vi hänvisar också till myndigheternas rekommendationer. Årsmötet den 29/3 2020 ställs alltså in.

Styrelsen avser att kalla till årsmöte så snart detta kan genomföras med rimlig säkerhet. Det skulle kunna dröja till hösten 2020.

Fram tills dess kommer nuvarande styrelse att sköta föreningens fortlöpande ärenden.

Beslut om utdebitering av årsavgift ska fattas på ett årsmöte. Styrelsen överväger därför att be medlemmarna att frivilligt, som ett förskott betala årsavgift enligt det förslag som har skickats ut med årsmöteshandlingarna. Vi återkommer i denna fråga.

Löpande information ser du här på hemsidan.

 

Styrelsen för Vidja vägförening

Vidja 20-03-17

Roland Janevi, ordförande

ordf (at) vidja.nu

Årsmöte och corona

13 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Nu är årsmöteshandlingarna på väg ut i tryck och landar i början på nästa vecka i era brevlådor. Under helgen kommer handlingarna också upp här på hemsidan under flik dokument för den som vill vara först med det nya.

 

Årsmötet är 29 mars kl 14.30 i Huddinge gymnasiums aula, som tidigare meddelats. Inskrivning från klockan 14.00 så kom i tid!

 

Styrelsen följer de instruktioner som finns från Folkhälsomyndigheten och Regeringen och ev andra lokala instruktioner som kan komma.

Än så länge planerar vi att hålla årsmöte som planerat. Det brukar som mest komma 150 deltagare inklusive styrelsemedlemmar på våra möten, så med den information vi har idag så kan mötet genomföras.

Huddinge gymnasiums aula är också ganska stor så vi ber er att sprida ut er i lokalen.

Om du uppvisar förkylningssymptom, som snuva, hosta och feber så ska du INTE komma till årsmötet (se inlägg längre ner hur du skriver en fullmakt)

Ha också uppsikt här på hemsidan, och på Folkhälsomyndighetens hemsida, under de närmaste dagarna kan nya besked komma ganska snabbt.

OM det införs restriktioner på sammankomster med mer än 100 personer så arbetar styrelsen i nuläget med att hitta alternativ för hur vi kan agera. Enligt vår stadga ska medlemsmöte äga rum senast sista mars.

 

Så håll utkik här på hemsidan och TVÄTTA HÄNDERNA!!

 

Trygghetsdialog i Vidja 11 maj

6 februari, 2020 in Information från styrelsen!

I varje del av Huddinge har kommunen, polisen, Södertörns brandförsvar och andra deltagare med jämna mellanrum trygghetsdialog med de boende.

Till Vidja kommer de 11 maj 2020 mellan 16-18. Plats är ännu oklart, styrelsen har fått frågan om lämplig plats och vi har då föreslaget ”gamla etableringen” vid stora fotbollsplanen. På kommunens hemsida har man inte uppdaterat om plats så vi vet inte om det är bestämt. Men håll utkik på kommunens hemsida. Om du inte kan delta just då finns också en enkät på https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/trygghet-och-sakerhet/trygghetsnatverk-i-huddinge/ som kommer att vara öppen för svar 8-28 maj. På den länken kan du också läsa mer om vad en trygghetsdialog är.

https://www.huddinge.se/pa-gang/2020/trygghetsdialog-vidjaagesta/

Glöm inte bort tiden för nästa årsmöte!

3 februari, 2020 in Information från styrelsen!

29 mars ses vi igen! Tiden är nu bestämd till att mötet börjar 14.30 – från ca 14:00 finns personer på plats för att registrera er. Ni som varit på de senaste mötena vet att det tar en ganska lång tid så kom i tid.

Så att alla säkert ska få plats ses vi i aulan på Huddinge gymnasium. (nära simhallen)

Årsmöteshandlingarna kommer per post och dessa ska vara dig tillhanda senast 8 dagar före mötet. Troligen kommer de några veckor innan. Du kan också hålla utkik här på hemsidan som lägger upp de färdiga årsmöteshandlingarna samtidigt som de skickas till tryck!

Hur gör jag:

Jag läser igenom årsmöteshandlingarna innan mötet

Jag blir registrerad i dörren. Det är bra att ha koll på vilket fastighetsnummer jag har.

Jag deltar på mötet och tar del av den information som finns.

Om jag inte kan komma kan jag ge fullmakt till någon som deltar på mötet. Fullmakten behöver innehålla mitt namn och fastighetsbeteckning, och vem som jag ger fullmakten till, samt min underskrift!

 

 

Vägarbeten

17 januari, 2020 in Information från styrelsen!

Nu fyller vi i potthål i etapp 2.

Vad behöver du göra:

Du som kör bil behöver hjälpa till att köra ner fyllningen i hålen så att det blir hårt och ligger kvar! Kör lite snett över de ifyllda hålen.

Du som bor i närheten springer med jämna mellanrum ut på vägen med din piazzavakvast och sopar in fyllningen mot hålen så att fyllningen ligger kvar där den ska vara!

Och så håller vi tummarna för att det inte kommer ett ihållande regn!

vägarbete

Info om arbeten i våra närområden

13 januari, 2020 in Information från styrelsen!

Om du vill ha mer information om arbetet med den nya kraftledningen, det man arbetar med bland annat vid Ågestaverken och längs stora delar av Ågestavägen så finns information på https://www.svk.se/snosatra-ekudden

Och vill du ha mer information om vad som händer med arbetet att demontera Ågestaverket så finns information på https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vara-energislag/karnkraft/avveckling-av-agestaverket

Och som vanligt, för hur det går i etapp 2 i Vidja så gäller https://www.huddinge.se/vidja

 

God Jul!

23 december, 2019 in Information från styrelsen!

julande

 

God Jul önskar styrelsen!

julande