Fixardag 13 oktober kl 10.00

11 oktober, 2019 in Information från styrelsen!

På söndag samlas vi vid dansbanan vid Ringsättrabadet för fixardag!

Jonas Nordin är utslagen med diskbråck så Vidjabon Rikard Kullenberg kommer vara med och delegera uppgifter! Tack för det!

Ta upp badstegar

Klippa gräs och städa lekplatsen

Dra bort ogräs på volleybollplanen

Röja stigen vid Stora Helmerdalsbryggan

Slyröja runt Ringsättra och Helmerdals bryggor

Ny lucka till föreningshuset

Städa toan vid Ringsättrabadet

Röja sly i vägkorsningar – alla möjliga tänkbara!

 

Kan du inte vara med just på söndag, så kan du alltid gå ut med röjsåg och röja ändå!

 

Stolpar

7 oktober, 2019 in Etapp 2

Projektering pågår i etapp 2. Det innebär att olika områden mäts och projekteras inför framtida byggnation av olika slag. Olika typer av träpinnar sätts ut. Dessa ska man låta stå kvar och inte göra något med.

Stolparna/pinnarna har olika markeringar och betyder olika saker. De här blåa markerar där man provborrar för bärighet och djup till berg t ex. Andra pinnar har andra betydelser. Undrar du mer om just dina pinnar på eller i närheten av din fastighet så kontaktar du Gizem Yücel på Huddinges kommun via 070 – 77 402 71 eller gizem.yucel@Huddinge.se

Enligt kommunens tidsplan på hemsidan skulle detta inmätningsarbete, samt kontakt med berörda fastighetsägare i etapp 2A, ske under första halvåret 2019. Här har man uppenbarligen blivit försenad.

stolpeblå

Fixardag! 13 oktober

3 oktober, 2019 in Information från styrelsen!

Samling som vanligt vid Ringsättrabadet kl 10.00

På listan i höst är:

Ta upp badstegar

Snygga till lekplatsen

Rensa ogräs på volleybollplanen

Röja stigen vid stora Helmerdalsbryggan

Slyröja runt bryggor

Ny lucka på kiosken

Städa av ”toaletten” vid badet

Röja sly i vägkorsningar och alla andra tänkbara ställen.

Efteråt bjuds på kaffe och korv m.m.

Alla kan vara med: om du har fysiska förhinder kanske du kan köra släp, forsla saker m.m utan att behöva bära.

En del verktyg finns på plats men ta gärna med flera.

Släpkärra är önskvärt!

fixardag_3

Tänk på att du alltid kan ta en slysåg och röja av i din egen korsning eller någon annanstans där gräs och sly växer högt för att främja sikt! Det behöver du inte vänta på en fixardag för!

 

Nu är vildsvinen i farten igen!

30 september, 2019 in Information från styrelsen!

Tänk på att binda fast din soptunna vid något så att den inte kan vältas. Eller om du absolut inte har någonstans att binda fast den så kan du försöka med att sätta fast locket så vildsvinen inte får upp den, även om de lyckas välta.

Rapportera vildsvinssiktningar i området till mark-sjo@vidja.nu

soptunna

Fixardag! 13 oktober!

10 september, 2019 in Information från styrelsen!

Snart är det fixardags!

Söndag 13 oktober 10-13 ses vi som vanligt vid dansbanan (vid Ringsättrabadet) för att fixa och dona tillsammans.

På listan som vanligt under höst är mycket slyröjande, ihoppackande, förberedande inför vintern m.m.

Varför har vi fixardagar? För att vi är alla med i en vägförening tillsammans och vägavgiften täcker helt enkelt inte allt nödvändigt underhåll som behöver skötas i vårt stora område. Så för att hålla nere våra utgifter så träffas vi och gör fixande ihop.

Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa dina grannar, skvallra, träffa styrelsemedlemmar m.m.

VI avslutar alltid fixandet med att äta korv och bröd och dricka kaffe tillsammans! Den som bakar en kaka får stilpoäng!

En del verktyg finns på plats, men ta gärna med egna. Strax före fixardagen brukar en mer slutgiltig lista publiceras på vad exakt vi kommer att göra. Det finns arbetsuppgifter för alla – de av oss som inte kan röra sig så bra kan alltid hålla humöret uppe på oss andra. Har man med en hantlangare kan man köra bil med saker/skräp till tippen m.m.

Extra medlemsmöte! 17 november!

9 september, 2019 in Information från styrelsen!

Som annonserades på årsmötet kommer styrelsen kalla till ett extra medlemsmöte för att vid ett sådant tillfälle kunna diskutera och fatta beslut kring vad Vidja vägförening vill göra med de tomter som Vidja vägförening kan bilda efter att etapp 2 är genomfört.

Det kommer också tillkomma några ytterligare punkter som behöver beslutas för att kunna skriva avtal med Huddinge kommun om arbetet i etapp 2.

Kallelse kommer som vanligt i brevlådan, men boka redan nu söndag 17 november med preliminär starttid 14.30.

För att alla ska kunna få plats ordentligt kommer vi att vara i samlingssalen på Ågesta folkhögskola.

Hur går ett medlemsmöte till:

Du har minst åtta dagar i förväg fått handlingarna i brevlådan. Dessa har du noga läst igenom och i förhand mailat frågor till info (at) vidja.nu. Sen kommer du på den anvisade tiden och anmäler dig, och framför allt din fastighet, i röstlängden. Du får ett röstkort. En fastighet – en röst. Om du inte kan komma har du skrivit en fullmakt och givit till någon som du vet går på mötet. En fullmakt måste vara skriftlig och innehålla ditt namn och din fastighet och fullmaktstagarens namn. Och den måste vara underskriven av dig, och de du äger fastigheten tillsammans med.

Sen får du höra de ärenden som föredras och i förekommande fall rösta och göra din röst hörd!

 

 

Varning för båttjuvar!

5 september, 2019 in Information från styrelsen!

I veckans Mitt i Huddinge varnar polisen för båttjuvar. Båtstölder av olika slag är ett av de brott som ökar allra mest under sommaren, men en topp finns också när hösten kommer och aktiviteten vid bryggor minskar och mörkret faller på. Därför en påminnelse om att nu börja planera för att ta upp och vinterförvara din båt i god tid så den inte ser ut som nedan!

Om du behöver låna båtvagn eller se till att bommen öppnas så planera detta med god framförhållning och kontakta båtansvarig Keti Rizeva så hon kan planera för bomöppning så att många tar upp samtidigt.

Keti hälsar att hon också söker fler personer som vill arbeta för bättre tillsyn på våra bryggor, hanterande av båtplatser, uthyrning, m.m. så kontakta henne. För att arbetet ska flyta smidigt behövs nog 1-2 personer på varje brygga.

Keti når du på 070 – 729 79 36 (tänk på att hålla rimliga telefontider) eller marinor (at) vidja.nu (dygnet runt kan du maila och mailen besvarar 1-2 gånger per vecka)

Undvik detta!

IMG_2027

Ta hand om Ringsättravägen

2 september, 2019 in Information från styrelsen!

Som ni ser är ju Ringsättravägen nu iordningställd. MEN! Det är viktigt att nu inte fastna i en vana och köra i gamla uppkörda hjulspår. När du kör på Ringsättravägen så försök köra lite mer mitt i, eller på snedden, så att det inte blir permanenta hjulspår. Och du som bor i närheten: när du ändå sopar av din egen uppfart ta några tag med kvasten och sopa in det lösa gruset på kanterna till mitten av Ringsättravägen. Det gruset behöver också köras ner i vägbanan.

 

På så vis kan Ringsättravägen fortsätta vara i fint skick!

 

Luftledning mellan Snösätra och Ekudden

25 augusti, 2019 in Information från styrelsen!

Svenska kraftnät förstärker elförsörjningen i Stockholm med att bygga ny luftledning mellan Snösätra och Ekudden. Den kommer att gå i närheten av Vidja och arbete har påbörjats för att mäta ut på ängen vid Ågestaverket. Vill du veta mer om detta kan du läsa om det på www.svk.se/snosatra-ekudden

snösätra_el

 

 

 

Projektering av etapp 2

23 augusti, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu verkar kommunen ha vaknat igen efter sommaruppehållet och man har fortsatt med projektering framför allt i område 2A. (Etapp 2 är indelad i tre delar)

www.Huddinge.se/vidja finns all information om vad som pågår, och de informationsbrev som skickats från kommunen till boende i Vidja, det senaste från maj 2019. Enligt kommunen skulle man ta kontakt med fastighetsägare i Vidja under andra kvartalet, men den tidsplanen verkar inte ha hållits.

Har man undringar kring vad som pågår så kontaktar man Gizem Yucel på Huddinge kommun: gizem.yucel@Huddinge.se eller 070 – 774 02 71

 

Styrelsen arbetar just nu med kommunen för att få till ett avtal kring hur arbetet med etapp 2 ska gå till, etableringsplatser, övertagande av drift för vägarna, tidsplaner m.m. Vi återkommer när detta är klart.