Avatar of 1-666

by 1-666

Ny styrelse

5 juli, 2024 in Information från styrelsen!

Nu har det blivit hög tid för den nytillträdda styrelsen att presentera sig och
det arbete som just nu pågår! Vid årsmötet som hölls i mars byttes delar av
styrelsen ut och sedan dess har ett konstitutionerande möte hållits där de
nya styrelsemedlemmarna fördelat roller och ansvar emellan sig, samt tre
ordinarie möten.

Vi har firat både Valborgsmässoafton och midsommar tillsammans vid
badet i Vidja vilket varit möjligt tack vare engagerade eldvakter, musiker,
blomplockare, stångklädare m.fl. tillsammans skapar vi våra traditioner och
utan alla engagerade grannar hade det inte blivit några firanden, så tack till
alla er som hjälpt till!

På vårens möten har vi diskuterat resultatet av det möte som ägt rum
mellan Huddinge kommun och Vidja vägförening gällande utbyggnad av
cykelväg längs Vidjavägen. Detta möte kommer att sammanfattas i ett
separat inlägg här inom kort.

Utöver detta har styrelsen beviljat inköp av bord och grillgaller till ängen i
linje med det inriktningsbeslut som fattades på årsstämman.
Arbetsgruppen för ängen är nu i full färd med att iordningsställa grillplatsen.
Det kommer även finnas möjlighet till nya härliga lekar för Vidjas yngsta
fiskare i lekparkens småbåtshamn. Har du inte varit förbi lekparken så gå
ner och ta en titt!

Vi kommer löpande under året att presentera alla styrelsens medlemmar
här i separata inlägg så att ni får lära känna dem bättre så håll utkik!
Och har ni frågor eller funderingar kring arbetet går det som vanligt bra att
höra av sig till ordf@vidja.nu eller info@vidja.nu.

Årsmötesprotokoll!

17 mars, 2024 in Information från styrelsen!

Nu finns årsmötesprotokollet på plats! 

 

 

 

I och med detta årsmöte så byts flera viktiga funktioner ut; till exempel sekreterare och webbansvarig, ordförande, ansvarig för gemensamhetsanläggningar mm. Det innebär att den nya styrelsen behöver träffas och ha sitt konstituerande möte någon gång i mitten av april, utse nya ansvarsområden och komma igång med sina ansvarsområden så det kommer ta ett tag innan det t ex kommer upp nya inlägg på hemsidan.

Behöver du komma i kontakt med styrelsen så använd mailadressen ordf (at) vidja.nu tills dess att ny information kommer.

bild årsmöte 2024

 

 

Snart är det årsmöte

6 mars, 2024 in Information från styrelsen!

Vi ses den 17:e mars.

Kan du inte komma så kan du skriva en fullmakt till någon som deltar i ditt ställe.

Fullmakten behöver innehålla dina uppgifter, din fastighetsbeteckning och din underskrift. Samt vem du ger fullmakten till som kan delta i ditt ställe.

Årsmöteshandlingar på gång

19 februari, 2024 in Information från styrelsen!

Sedan förra veckan finns nu årsmöteshandlingarna här på hemsidan under dokumentfliken för 2024!

Snart årsmötesdags!

1 februari, 2024 in Information från styrelsen!

Nu har motionstiden passerat och styrelsen arbetar nu för fullt med att iordningsställa årets årsmöteshandlingar. Planen är att de ska gå till tryck i mitten på februari för att därefter hamna i din brevlåda (fysisk eller digital) i god tid före årsmötet. Revisorerna jobbar på för att gå igenom det föregåënde årets alla ekonomiska händelser.

Vad är din uppgift?

Läs igenom årsmöteshandlingarna!

Kom till årsmötet i god tid! Du prickar av dig vid vårt avprickningsbord – uppge namn eller fastighetsnummer.

Om du inte kan komma så kan du ge en fullmakt till någon som kommer. Fullmakten behöver innehålla:  ditt fastighetsnummer, ditt namn och din underskrift – samt vem du ger fullmakten till. Fullmaktsinnehavaren kommer att rösta i ditt ställe!

Är du sugen på att vara eldvakt under valborgskvällen – kom fram till styrelsen efter mötet och skriv upp dig på lista! Eldvakter behövs för att vi ska kunna anordna eld!

Välkommen på årsmöte!

11 januari, 2024 in Information från styrelsen!

Som tidigare meddelats äger årets årsmöte rum 17 mars kl 14 i Trångsundsskolans matsal

Avprickning från 13.30

 

kallelse 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca 8 dagar före mötet kommer årsmöteshandlingarna – och så fort de är klara så kommer de upp här på hemsidan vilket innebär ytterligare någon vecka före detta.

Arbete pågår

3 januari, 2024 in Information från styrelsen!

Efter ett plattformsbyte så är hemsidan uppe igen! Under året kan ni se fram emot fler uppdateringar och vi ska också rensa och ta bort gammalt jox!

Gott Nytt År och God fortsättning och kör försiktigt önskar Styrelsen!

Julmys i lekparken!

1 december, 2023 in Lekplats

10 december kl 11

En dag för stora och små Vidjabor att träffas och komma i julstämning tillsammans.

Det kommer att finnas: korv, glögg och fika till försäljning

Lotteri

Minidisco med julmusik för de minsta

Möjligheten att träffa jultomten och lämna sin önskelista.

Eventuella intäkter går till att fortsätta fixa iordning lekparken och ängen!

välkommen att mysa in julen med oss./Lekparksgruppen

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

23 november, 2023 in Information från styrelsen!

Huddinge kommun har genom en lantmäteriförrättning enligt detaljplanen för etapp 2 b och c övertagit naturmark inom området. Inom naturmarken ingår bland annat Ringsättrabadet.

Den ekonomiska ersättningen som föreningen får för detta övertagande är i princip noll kr. Som en schablonersättning har föreningen fått ca 10.000 kr totalt.

Föreningen har vid tidigare markövertagande fått 60 kr/m2 för naturmark inom etapp 1 och 4 kr/m2 för naturmark inom etapp 2 a.

Lantmäteriets skäl vid detta markövertagande är att Vidjas gemensamhetsanläggning GA:4 råder över området. Dvs användningen av naturmarken ska fortsätta som hittills trots att kommunen har tagit över naturmarken.

Styrelsen anser att detta måste vara fel och har överklagat till Mark och Miljödomstolen. Domstolen dömde till kommunens fördel. Ingen ändring på ersättningsnivån.

För att föreningen ska kunna driva frågan om ersättning till en EU-domstol måste alla rättsinstanser inom Sverige vara uttömda. Därför har styrelsen överklagat beslutet om ersättning till Mark och Miljööverdomstolen. Domstolen har inte ännu behandlat ärendet.

 

Delgivning från Lantmäteriet

18 november, 2023 in Information från styrelsen!

Nedan följer den text som Lantmäteriet önskar att vi lägger upp på hemsidan. De kommer inte skicka delgivning till berörda fastigheter utan anser att fastigheterna har delgivits i och med denna text.

”Lantmäterimyndigheten har meddelat att de fått in ansökan om att fastigheten Vidja 1:430 ska delas upp i fem fastigheter genom klyvning och avstyckning. Vidja 1:430 har 0,6 % i andelstal i samfälligheterna Vidja s:1, s:2 och s:3. Ansökan innebär att Vidja 1:430s andelar istället kommer höra till lotten med huvudbyggnaden, blivande Vidja 1:683. Lotten kommer ägas av en av de två personer som nu äger Vidja 1:430. Enligt lantmäterimyndigheten räknas ägarna till alla fastigheter som har andelstal i Vidja s:1-s:3 som sakägare i lantmäteriförrättningen. Sakägarna har på sig t.o.m. 28 november 2023 att komma in med synpunkter mot förändringen av andelstalen. Synpunkter skickas till gustav.hellrup@huddinge.se.”

 

Huddinge Vidja s_1

Huddinge Vidja s_2

Huddinge Vidja s_3