Båtar och regn

13 augusti, 2019 in Information från styrelsen!

thumbnail_image1[1]Nu har det regnat en hel del så ta för vana att kolla till din båt så den inte har för mycket vatten i sig. Kolla också till din grannes båt och andras båtar när du ändå är på bryggan.

Vidjavägen

12 augusti, 2019 in Information från styrelsen!

Kommunens tidsplan på Vidjavägen har blivit försenad då man hittat fornlämningar. Nästa steg är att länsstyrelsen gör en bedömning och först därefter kan fortsatt projektering göras. Kommunens tidsplan var tidigare att påbörja Vidjavägen under sista kvartalet 2019. Den tidsplanen kommer de nog inte alls kunna hålla.

När det gäller driften av Vidjavägen så finns ett avtal mellan Huddinge kommun och Vidja vägförening sedan flera år att Huddinge kommun ansvarar för driften av Vidjavägen (plogning och underhåll). Ursprungstanken med avtalet var att efter arbetet i etapp 1 var klart skulle kommunen återställa Vidjavägen i körbart skick (efter mycket tung trafik som kört under flera år). Dock har kommunen inte återställt Vidjavägen i för vägföreningen tillräckligt godtagbart skick och har alltså fortfarande driften från Ågesta till så långt som den är nybyggd i Vidja.

Använd gärna kommunens felanmälningsformulär eller app för detta. Ett tips är att göra så konkreta och specifika felanmälningar som möjligt, en för varje skada, då flera personers erfarenhet är att om man gör en felanmälan på ”hela Vidjavägen” så får man inget gehör för detta. Ju mer specifik felanmälan desto högre chans att den åtgärdas och besvaras. Flera personer har också kontaktat kommunen och önskat att man gör vägmarkeringar för ökad trafiksäkerhet, detta har vi inte heller fått gehör för. Kanske är det läge att göra en ny ”drive” för detta inför hösten och vintern.

 

Vidjavägen från där det nybyggda tar slut tills Vidjavägen tar slut i Vidja driftas av Vägföreningen precis som för etapp 2. Där felanmäler ni som vanligt till vagar (at) vidja.nu

Tänk inte att ”äsch” det där har nog redan någon annan rapporterat in – det är inte alls säkert!

dimma_vidja

 

Vägarbeten

30 juli, 2019 in Information från styrelsen!

Som ni ser har en del av Ringsättravägen nu blivit fixad. Det är bra om man nu kör lite ”överallt” på vägbanan i början så att det inte blir spår och så att hela ytan hårdgörs. Dvs här är exempel på en väg där ni får köra lite hursomhelst, dvs i mitten, på kanten, på snedden! Så länge ni håller hastighetsbegränsningarna förstås!

 

Sladdning av vägar är på gång i en snar framtid, här inväntar vi att entreprenör kan sätta igång.

Slyröjning, kantfixande inväntar vi svar på offerter.

Tänk på att du som fastighetsägare också har ansvar för att slyröja och klippa runt din fastighet så att det inte finns växtlighet i vägen för siktens skull. Det går (tyvärr) fortare än man tror tills mörkret är åter och sikten blir dålig.

ringsättravägen

Drönarövning i Vidja

24 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Söndagen den 30 juni under eftermiddagen (ca 12-19) kommer det ske en övning med Sveriges Räddningsdrönare, SRD, och Search and Rescue, SAR samt Södertörn och Haninges brandförsvar i Vidja-trakten. Exakt plats är ännu ej bestämd. Detta är den typ av drönare som bistår i t ex skogsbrandssläckningsarbete så någon form av simulerad ”brand” kommer att göras med hjälp av rökfacklor.

Mer info har lagts upp i Facebookgruppen Vi i Vidja, ett privat initiativ som är jättebra att gå med i för att få lite information om vad som händer i Vidja-området!

Informations-ledighet

24 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Nu drar webbansvarig på semester under några veckor, det innebär att hemsidan kommer att uppdateras när tillgång finns till wifi och liknande moderniteter. (Troligen ganska sällan)

Men glöm inte att facebooksidan Vidja vägförening finns. Där kommer information fortlöpande i olika former, stort och smått. Där kan man kontakta styrelsen vid behov. Även här går aktiviteten ner under sommarperioden.

I övrigt gäller alla de vanliga kontaktuppgifterna. Tänk på att styrelsen består av personer som gör arbete på sin fritid och det kan ibland ta ganska lång tid att få svar, ibland går det fort. Har du ett problem blir det oftast snabbast avhjälpt genom att du hugger i och fixar det själv!

Glad sommar önskar styrelsen för Vidja vägförening!

sommarkväll

 

 

Info om arbetet med etapp 2

23 juni, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Det blev tyvärr inget mer möte med kommunen före midsommar. Kommunen ska inkomma med ett förslag till avtal för etapp 2 inom kort så att Vägföreningen kan arbeta in sina avtalsförslag. Det handlar t ex om etableringsplatser, att hantera delområde B och C som ett, och hur drifts- och vägansvar ska se ut under perioden.

Mer info kommer så snart vi har den.

Soliga dagar på stranden!

21 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Nu när det är fint väder ansvarar vi alla Vidja-bor tillsammans för att hålla badet rent och fint. Blir soptunnorna fulla så ta med ditt skräp hem. Tar toa-pappret på ”toaletten” slut så ta med dig en rulle hemifrån. Behövs den städas fyll en hink med vatten och häll ut (allt är i plast). Hittar du skräp, fimpar, gamla ölburkar i omgivningarna så ta och släng dessa. Är det mycket ank-spillning på marken så ta med en kratta hemifrån och gör fint. (Men lämna inte kvar den, tidigare erfarenhet säger att krattor som lämnas kvar snabbt försvinner.) Spela inte onödigt hög musik och stör de omkringboende och parkera så att så många som möjligt får plats!

OCH FÖR ALLT I VÄRLDEN GRILLA INTE!

Midsommar_i_Vidja_2012_Bild_272

Utbetalningar av inkomster från såld mark

20 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Detta med att kunna betala ut för såld mark till vägföreningens medlemmar är inte en enkel sak. Som tidigare meddelats på årsmöten så handlar det i nuläget om små-summor men längre fram kommer det handla om mer pengar. De inkomster som Vägföreningen får genom såld mark kan inte fonderask, eller användas till underhåll, utan ska betalas ut till medlemmarna av vägföreningen.

Vägföreningens styrelse har i över ett års tid (snarare två år) undersökt olika varianter för att kunna administrera detta och har nu förhoppningsvis en lösning som kommer vara hållbar under längre tid. Den verksamhet som idag hanterar vårt medlemsregister kan genom en extra tjänst samla in bankkontonummer på ett säkert sätt. När sedan bankkonton finns så kan en sådan fil sedan lämnas över till Vägföreningens bank som därefter kan administrera utbetalningar.

Vi hoppas på detta sätt att de första utbetalningarna därför kan ske under hösten.

Du behöver i nuläget inte göra någonting. När det blir aktuellt att samla in bankkonton kommer detta ske genom att du får brev från Föreningshuset med användarnamn och lösenord.

280

Ringsättravägen – vägarbete pågår!

19 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Nu drar arbetet igång på Ringsättravägen så från och med nu och ett par veckor framåt (beroende på väder) så får man vara beredd på att ta omvägar, eller vänta en stund.

Idag och imorgon gör man vissa arbeten och sen på måndag sätter det stora grävandet igång!

 

vägarbete

Dags att röja sly!

18 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Nu växer det så det knakar längs vägarna. Tänk på att röja sly för sikt på och vid din fastighet. Varje öre som måste läggas på slyröjning av Vägavgiften hade kunnat gå till att iordningsställa mer väg.

Vi följer Huddinge kommuns rekommendationer för slyröjning och sikt. Dessa hittar du här! De ligger också alltid i fliken Om Vidja och Om vägar och grönområden.

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

I korthet: dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter vid utfart. Sikten ska vara fri 2,5 meter.

Om du har en hörntomt ska sikten vara fri minst 10 meter.

Stora buskar och träd ska inte växa vid gatan utan i så fall en bit in på din tomt så de inte skymmer sikt.

sommarvidja3