Höstens fixardag är snart här!

23 september, 2021 in Information från styrelsen!

10 oktober samlas vi vid Ringsättrabadet kl 10 för att greja tillsammans.

Vad är en fixardag? Då samlas alla för att gemensamt fixa och dona i vårt område. Vanliga sysslor både höst och vår är slyröjning, att förbereda eller stänga igen badet vid Ringsättra, att greja, måla och städa! Uppgifter finns för alla oavsett kroppslig förmåga och ork. Styrelsens fixarperson Jonas har koll på arbetslistan.

Som vanligt är det bra om du kan ta med ett släp!

 

Vi jobbar i några timmar och sedan äter vi korv och dricker kaffe tillsammans.

Det växer så det knakar!

11 augusti, 2021 in Information från styrelsen!

Glöm inte att hålla efter växtligheten runt din fastighet för trafiksäkerhetens skull. Vi följer de regler som finns i Huddinge kommun och dessa hittar du här nedan. Håll också efter ev sly och liknande i närheten av diken.

 

Fri sikt i korsningar – klipp häcken (huddinge.se)

Lägg i båten!

2 juli, 2021 in Information från styrelsen!

Hej alla båtmedlemmar

Vidja vägförening vill uppmana alla som inte lagt i sina båtar att omgående göra detta så att alla platser kan användas.

De som inte lagt i sin båtar före 10 Juli kommer automatiskt bli av med sin plats om man INTE har informerat styrelsen via marinor (at) vidja. nu och fått dispens för detta.

Se över era båtar efter skyfall och att din båt inte skadar andra båtar pga bristande tillsyn.

Vi vill värna om vår fina sjö, läs gärna igenom föreningens avtal och de förhållningsregler som finns, så hjälps vi alla åt att ta hand om våra tillgångar!

Parkering i Vidja

23 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Nu är det sommar och många vill bada. Tänk på att parkering längs vägarna i Vidja etapp 2 inte är tillåtet.

Parkering vid badet måste hanteras så att blåljustrafik med enkelhet kan ta sig fram, både vid larm i hela Vidja men särskilt om något händer vid badet! Hindrande parkering kan medföra att liv inte kan räddas!

Styrelsen ber parkeringsbolaget om extra tillsyn under sommarperioden.

För dig som vidja-bo som vill ringa parkeringsbolaget ser du telefonnumret på skyltarna vid infarterna till Vidja etapp 2.

parkering_vidja

2014

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Detta är korsningen Vidjavägen/Ringsättravägen sedd från Ringsättravägen den 11 juni 2014. vidja_2014

Parkslide

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Du har väl koll på om du har parkslide på din tomt? Om du ser parkslide på din eller annans tomt så 1. ta kontakt med den du ser parkslide hos för att informera om att det är det det är och 2. gör de åtgärder du kan för att bekämpa växten.

Växten ska läggas i platspåsar som bränns, ej i vanligt trädgårdsavfall.

Mer information hittar du på Parkslide (huddinge.se)

På Huddinges hemsida kan du anmäla om du ser parkslide på Huddinge kommuns mark.

Där finns också länk till artportalen för invasiva arter.

Huddinge kommun avråder från att gräva bort redan etablerade bestånd av parkslide, då risken att sprida växten vid sådana åtgärder är mycket stor. Det rekommenderas istället att hålla efter beståndet.

Hittar du parkslide på Vidja vägförenings naturmark rapporterar du till info (at) vidja.nu

Information från Huddinge kommun

2 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Nu har det kommit ut nya informationsbrev till boende i Vidja etapp 2. Ett till de i etapp 2A och ett till de i etapp 2BC.

 

Dessa brev hittar du ganska långt ner på den här sidan:

www.huddinge.se/vidja

 

Mest intressant är att projekteringen är i sin slutfas i etapp 2A och att processen med upphandling av entreprenör är igång och att kommunen siktar på att ha en entreprenör upphandlad under hösten 2021. Där finns också viktig information kring sommarvattenledningar.

Avtal med Huddinge kommun kring etapp 2

18 maj, 2021 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu finns ett avtal mellan Vidja vägförening och Huddinge kommun kring gator och naturmark i etapp 2. Det innebär i korthet följande:

Huddinge kommun har tillträde till  gator och till naturmark (för att påbörja vatten och avlopp, framför allt dagvatten)  i och med att  när avtalet nu är underskrivet. Detta sker omedelbart.

Drift och underhåll av vägar i hela etapp 2 tas över av kommunen när man påbörjar ombyggnadsarbeten av vägar i etapp 2A. När detta sker ska kommunen meddela 30 dagar i förväg. Det finns i nuläget ingen tydlig tidsplan för när detta kan ske.

Kommunen tar nu också över drift och underhållsansvar för Ringsättrabadet i och med undertecknandet av avtalet.

Vägföreningen får fortfarande disponera gemensamhetsanläggningar men ser i nuläget ingen möjlighet att ge Vidja strandkiosk tillstånd att använda ”kiosken” vid Ringsättrabadet.

 

Du kan läsa mer om kommunens tidsplan och aktiviteter på https://www.huddinge.se/vidja

 

Tack till alla som kom på Fixardagen!

28 april, 2021 in Information från styrelsen!

Tack till er som trotsade vädret och kom på fixardagen! 52 korvar gick åt! Och hela arbetslistan betades av!

Fixardag 25/4

12 april, 2021 in Information från styrelsen!

Varje vår och höst samlas vi för att fixa saker tillsammans.

I vår ses vi 25/4 vid 10tiden vid dansbanan vid Ringsättrabadet. Vi håller avstånd till varandra!

På listan står som vanligt slyröjning och allmän förberedelse inför sommarsäsongen.

Har du förslag på sådant som behöver fixas – kontakta Jonas Nordin 0708 – 66 31 73