Fixardag 19 april

15 april, 2020 in Information från styrelsen!

Fixardag vågar vi ändå genomföra. Vi är utomhus, håller avstånd och står inte så nära varandra. Anmälan kan du göra som är med i Vi i Vidja-facebookgrupp.

Samling kl 10 vid dansbanan som vanligt. Kaffe, korv och kaka som vanligt!

Badflottarna är på vift och behöver hämtas hem (båt behövs)

Badstegarna på plats

Städa runt föreningshus

Städa lekplatsen

Ordna till volleybollplan

Kratta bouleplan (ev rensa nåt ogräs)

Städa strandlinjen

Trädfällning efter senaste stormar

Köra iväg kylskåp – släpkärra och bil behövs

OM du inte vill vara med och träffa folk, men ändå känner att du vill dra ditt strå till stacken kan du kontakta Jonas Nordin och anmäla dig frivillig för någon uppgift. Kontakta genom info (at) vidja.nu eller i ovanstående facebookgrupp är nog enklast!

Strömavbrott

3 april, 2020 in Information från styrelsen!

Tips nu så här i strömavbrottstider. På Vattenfalls hemsida så kan den som står på elräkningarna registrera sitt mobilnummer så får man uppdateringar direkt från Vattenfall dels om det är strömavbrott men också planerad återställningstid. På så vis har du också koll om det är ett större avbrott eller ej, får du inte ett sådant sms från Vattenfall så är ditt avbrott kanske inte inrapporterat eller väldigt lokalt i ditt hus. Du kan också ladda ner en app. Där finns också information om avbrottsersättning m.m. Så  när du har strömmen åter och laddat upp din dator/mobil är detta ett bra tips!

https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/

Och ingen Valborg heller!

30 mars, 2020 in Information från styrelsen!

…och förstås blir det ingen Valborgseld i år beroende på Corona-läget och det nuvarande förbudet på samlingar med mer än 50 personer.

 

Inget ris får läggas på ”brasplatsen”, grindarna kommer att låsas och det ris som finns där kommer tas om hand.

Tänk på social distansering och tvätta händerna! Och så gläds vi åt det fina vädret som gör att vi kan vara utomhus mycket på säkert avstånd från varandra!

Årsmötet uppskjutet

29 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Du har väl koll på att inget årsmöte blir av idag. Styrelsen sitter i kontakt med varandra och följer utvecklingen och planerar för ett nytt årsmöte så fort den möjligheten finns.

 

Senaste information från kommunen till Vidja

23 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Informationen skrevs i februari men kom ut i brevlådorna i mars.

 

info_vidja_från_kommunen_februari20

Årsmötet ställs in/skjuts upp tills vidare

17 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Med tanke på den rådande pandemin av Coronavirus ser styrelsen det inte som ansvarsfullt att i dagsläget genomföra ett möte med många deltagare. Vi hänvisar också till myndigheternas rekommendationer. Årsmötet den 29/3 2020 ställs alltså in.

Styrelsen avser att kalla till årsmöte så snart detta kan genomföras med rimlig säkerhet. Det skulle kunna dröja till hösten 2020.

Fram tills dess kommer nuvarande styrelse att sköta föreningens fortlöpande ärenden.

Beslut om utdebitering av årsavgift ska fattas på ett årsmöte. Styrelsen överväger därför att be medlemmarna att frivilligt, som ett förskott betala årsavgift enligt det förslag som har skickats ut med årsmöteshandlingarna. Vi återkommer i denna fråga.

Löpande information ser du här på hemsidan.

 

Styrelsen för Vidja vägförening

Vidja 20-03-17

Roland Janevi, ordförande

ordf (at) vidja.nu

Årsmöte och corona

13 mars, 2020 in Information från styrelsen!

Nu är årsmöteshandlingarna på väg ut i tryck och landar i början på nästa vecka i era brevlådor. Under helgen kommer handlingarna också upp här på hemsidan under flik dokument för den som vill vara först med det nya.

 

Årsmötet är 29 mars kl 14.30 i Huddinge gymnasiums aula, som tidigare meddelats. Inskrivning från klockan 14.00 så kom i tid!

 

Styrelsen följer de instruktioner som finns från Folkhälsomyndigheten och Regeringen och ev andra lokala instruktioner som kan komma.

Än så länge planerar vi att hålla årsmöte som planerat. Det brukar som mest komma 150 deltagare inklusive styrelsemedlemmar på våra möten, så med den information vi har idag så kan mötet genomföras.

Huddinge gymnasiums aula är också ganska stor så vi ber er att sprida ut er i lokalen.

Om du uppvisar förkylningssymptom, som snuva, hosta och feber så ska du INTE komma till årsmötet (se inlägg längre ner hur du skriver en fullmakt)

Ha också uppsikt här på hemsidan, och på Folkhälsomyndighetens hemsida, under de närmaste dagarna kan nya besked komma ganska snabbt.

OM det införs restriktioner på sammankomster med mer än 100 personer så arbetar styrelsen i nuläget med att hitta alternativ för hur vi kan agera. Enligt vår stadga ska medlemsmöte äga rum senast sista mars.

 

Så håll utkik här på hemsidan och TVÄTTA HÄNDERNA!!

 

Trygghetsdialog i Vidja 11 maj

6 februari, 2020 in Information från styrelsen!

I varje del av Huddinge har kommunen, polisen, Södertörns brandförsvar och andra deltagare med jämna mellanrum trygghetsdialog med de boende.

Till Vidja kommer de 11 maj 2020 mellan 16-18. Plats är ännu oklart, styrelsen har fått frågan om lämplig plats och vi har då föreslaget ”gamla etableringen” vid stora fotbollsplanen. På kommunens hemsida har man inte uppdaterat om plats så vi vet inte om det är bestämt. Men håll utkik på kommunens hemsida. Om du inte kan delta just då finns också en enkät på https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/trygghet-och-sakerhet/trygghetsnatverk-i-huddinge/ som kommer att vara öppen för svar 8-28 maj. På den länken kan du också läsa mer om vad en trygghetsdialog är.

https://www.huddinge.se/pa-gang/2020/trygghetsdialog-vidjaagesta/

Glöm inte bort tiden för nästa årsmöte!

3 februari, 2020 in Information från styrelsen!

29 mars ses vi igen! Tiden är nu bestämd till att mötet börjar 14.30 – från ca 14:00 finns personer på plats för att registrera er. Ni som varit på de senaste mötena vet att det tar en ganska lång tid så kom i tid.

Så att alla säkert ska få plats ses vi i aulan på Huddinge gymnasium. (nära simhallen)

Årsmöteshandlingarna kommer per post och dessa ska vara dig tillhanda senast 8 dagar före mötet. Troligen kommer de några veckor innan. Du kan också hålla utkik här på hemsidan som lägger upp de färdiga årsmöteshandlingarna samtidigt som de skickas till tryck!

Hur gör jag:

Jag läser igenom årsmöteshandlingarna innan mötet

Jag blir registrerad i dörren. Det är bra att ha koll på vilket fastighetsnummer jag har.

Jag deltar på mötet och tar del av den information som finns.

Om jag inte kan komma kan jag ge fullmakt till någon som deltar på mötet. Fullmakten behöver innehålla mitt namn och fastighetsbeteckning, och vem som jag ger fullmakten till, samt min underskrift!

 

 

Vägarbeten

17 januari, 2020 in Information från styrelsen!

Nu fyller vi i potthål i etapp 2.

Vad behöver du göra:

Du som kör bil behöver hjälpa till att köra ner fyllningen i hålen så att det blir hårt och ligger kvar! Kör lite snett över de ifyllda hålen.

Du som bor i närheten springer med jämna mellanrum ut på vägen med din piazzavakvast och sopar in fyllningen mot hålen så att fyllningen ligger kvar där den ska vara!

Och så håller vi tummarna för att det inte kommer ett ihållande regn!

vägarbete