Aktuellt

2023-04 Följ länken på Huddinge kommuns hemsida http://huddinge.se/vidja för den information som är den senaste kring Etapp 2. Där finns kartor och detaljplaner och samma information som Vägföreningens styrelse har. Entreprenören i Etapp 2 del A skickar ut nyhetsbrev med jämna mellanrum. Dessa finns också på kommunens hemsida och anslås på anslagstavlan/tavlor närmast arbetet.

Kommunen skickar också informationsbrev till boende i Vidja 2A och 2BC. Dessa finns också på hemsidan ovan så alla kan komma åt dem.

Vad sker just nu:

Kommunen har driftsansvar för alla vägar/gator i hela Vidja samt Vidjavägen.

Entreprenör arbetar i etapp 2A.

Arbetet i etapp 2BC har inte påbörjats. Enligt tidsplan blir det någon gång under 2023. En entreprenör ska upphandlas för arbetet, så vitt vi vet är entreprenör inte utsedd ännu.

Fotbollsängen längs Hästhagsvägen är mark som Vidja vägförening får behålla. Kommunen ska under hösten 2022 iordningsställa en fotbollsplan. Kommunen ombesörjer flytt av vår framtida Föreningsstuga (tidigare strandkiosk) till platsen.

En arbetsgrupp finns som arbetar med övrig utveckling där, dvs att anlägga en lekplats och en hundrastgård m.m. En del av den utvecklingen kan inte ske förrän arbetet med etapp 2ABC är klart och etableringsplatsen kan återlämnas efter att den återställts av Huddinge kommun.

Planering för ny hemsida görs och förhoppningen är att hemsidan görs om under 2023

Föreningshuset som är registerhållare får ta ett större ansvar för kommunikation med medlemmarna och som ett första led så var det Föreningshuset i år som skickade ut årsmöteshandlingarna.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.