You are browsing the archive for Etapp 1.

Nu är mörkret här!

13 oktober, 2022 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

Att tänka på nu när det blir mörkare:

Använd reflexer. Ju fler desto bättre. Även på den delen av Vidja där det finns gatubelysning så är personer utan reflexer väldigt mörka.

Se också till att din hund syns väl i mörkret.

Se till att röja sly/klippa ner buskar längs din tomtgräns och särskilt i gatuhörn. Vi följer kommunens riktlinjer: Fri sikt i korsningar – klipp häcken (huddinge.se)

Snart kommer också snön. Det är Huddinge kommun som sköter all snöröjning i Vidja och på Vidjavägen. Här kan du läsa om snöröjning och halkbekämpning i kommunen. Snöröjning (huddinge.se)

Glöm inte att felanmäla: potthål, bristande halkbekämpning, snöröjning och liknande: Felanmälan Huddinge kommun

När det mörknar så blir det också lättare för folk att röra sig i skuggorna. Hjälp varandra att se till varandras hus och tomter. Uppmärksamma om du ser folk som rör sig i området – ett vänligt: Hej, det ser ut som om du inte vet vart du ska, vill du ha hjälp att hitta? kan fungera bra.

Saknar ni grannsamverkan på din gata – här finns mer info om hur du och dina grannar kan göra och vem ni kan kontakta. Grannsamverkan | Polismyndigheten (polisen.se)

Lantmäteriet

13 januari, 2019 in Etapp 1, Information från styrelsen!

Vidja vägföreningens styrelse har tillsammans med juridiskt ombud beslutat att överklaga Lantmäteribeslutet gällande etapp 1 (se inlägg 28 december). Överklagan ska vara inlämnad senast 14 januari. Vi känner i nuläget inte till huruvida kommunen också beslutat att överklaga.

 

Uppdaterat 2019-01-24.

Vi har fått information om att även Huddinge kommun har överklagat.

Lantmäteribeslut i etapp 1

28 december, 2018 in Etapp 1, Information från styrelsen!

Nu har Lantmäteriet fattat beslut kring ersättningsfrågan för marken som kommunen tar över i etapp 1.

Vidja Vägförening har till den 14 januari att fatta beslut om vi ska överklaga beslutet. För att kunna fatta det beslutet har utomstående ombud anlitats.

Mer om brevlådor

10 april, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2

Hej Alla som bor i Vidja.

Som jag berättade på årsmötet så kämpar jag för ändring av placering för våra brevlådor.
Här följer lite info om hur det fortlöper.
Den 12 december 2017 kontaktade jag Merja Lindqvist på PostNord med anledning av den skrivelse som vi fick i våra brevlådor vid Alängsvägen/Vidjavägen om att brevlådorna måste flyttas.
Då vi haft ID-kapning i familjen med en följd till försök att belåna huset (dom misslyckades dock) och ett förfalskat körkort som någon hittat ute skickades per post till min sambo Michael ett åt efter att dom varit på banken, så känns det ännu mer angeläget att ha brevlådorna närmare fastigheten och därmed lite koll på vem som rör sig runt vems låda.
Jag har lagt fram ett förslag om t ex gemensam lådsamling vid varje väg och på så sätt få sin  brevlåda lite närmare och bättre koll på vem som rör sig vid vår och våra grannars brevlådor samt kanske lära känna sina grannar bättre då vi stöter på varandra vid brevlådorna.
Det kan ju också leda till att få igång ett större engagemang i grannsamverkan.
Efter den 12 december har det varit många turer mellan PTS (post & telestyrelsen) som stöttar oss, Merja Lindqvist (PostNord) som inte vill ha någon förändring, och Rådet för utdelningsfrågor (som ska granska klagomål hos PostNord).
Senaste som kommit från Rådet för utdelningsfrågor är att dom skickat ett direkt urklipp från de Allmänna råden som vi redan läst.
Jag har nu pratat med Merja igen som skickat mig tillbaka till Rådet, med hänvisning att det är deras beslut som gäller.
Tyvärr så blir vi, som ni säkert känner till, bollade mellan de olika instanserna på PostNord, så jag har bollat tillbaka frågan till Rådet och PTS.
Vid ett tidigare tillfälle skickade jag också ärendet till kommunstyrelsen i Huddinge som svarade att dom inte har något ansvar i frågan.
Vi kanske behöver bilda en grupp som träffas och kämpar med att driva detta vidare??
Alla ni som skulle maila till mig efter årsmötet…..jag väntar fortfarande….. pernillakavenius@gmail.com  skriv gärna att det gäller ärende  PN2018:1821 och några rader om er syn på placering.
Eller skriv ner det på ett papper och kom förbi mig på Pelikanvägen 2 och lämna det personligen så scannar jag in skrivelsen och skickar till Rådet.
Vänliga hälsningar
Pernilla Kavenius
brevlådor3

Snart är det årsmöte!

15 februari, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Glöm inte bort årets medlemsmöte.

Söndagen den 18 mars
Kl 13.00 Vi ses vid Ågestaverket/Ågesta utbildningsanläggning (Vidjavägen 17) för en guidad tur på området av Storstockholms brandförsvar (mestadels utomhus och ej inne i det gamla kärnkraftverket) som förväntas pågå i en timme.
ca 14.00 Därefter bjuds du på kaffe och något enklare kex. Har du några allergier får du gärna ta med dig något eget.
kl 14.30 Årets medlemsmöte börjar. Om det kommer många så finns en sittplats per fastighet.

En motion har inkommit.
I övrigt bjuds du på information (och skvaller) om etapp 1 och etapp 2 – som då har vunnit laga kraft
Lantmäteriförrättning och information om markförsäljning
BRevlådor och möte med kommunen m.m.

Brevlådeflytt Alängsvägen-Vidjavägen

12 december, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Alla med brevlådor i korsningen Alängsvägen/Vidjavägen har i dagarna fått information om att brevlådorna måste flyttas.

Varför måste brevlådorna flyttas?
Dessa står idag på mark som ägs av en privat fastighetsägare i Vidja

Varför har mark sålts till privata fastighetsägare?
Som en del i detaljplanerna 1 och 2 behöver vissa fastigheter tillföras mark. Detta för att hyfsa till en tomt, få en infart till tomten, eller för att i vissa fall så har en del av marken på en del av tomten inte tillhört den tomten. Att genomföra dessa markförsäljningar utan att kalla till medlemsstämma i varje enskilt fall antogs av årsmötet 2016. Den enskilda fastighetsägaren har förstås inte varit tvingad att köpa mark, men i många fall har detta varit en nödvändighet för att fastighetsägaren ska kunna få bygglov enligt de bestämmelser som gäller i etapp 1. Att genomföra markförsäljning är en process som tar tid och först i år har de första markövergångarna gått igenom.

Hur blir det då med brevlådorna?
Vägföreningen har förstås känt till att dessa markförsäljningar kommer göras och har under en längre tid försökt få PostNord och Huddinge kommun att ta ansvar för de brevlådeställningar som finns i etapp 1 där även flera brevlådeställningar i framtiden kommer stå på privat mark, eller som nu på mark som driftas av Huddinge kommun. Detta har inte skett. På senaste årsmötet lades fram ett förslag kring en gerilla-aktion att flytta brevlådor till tomtgräns, något som årsmötet svarade ja till. Denna aktion föll ju inte så väl ut, tyvärr, men var ett gott försök.

Varför gör inte Vägföreningen något för att flytta brevlådor?
Vägföreningen ansvarar inte för brevlådeställningar i etapp 1 sedan 1 maj 2017 som tidigare meddelats. Detta är ett ansvar för Huddinge kommun och PostNord och den som vill ha post anser vägföreningen. Vägföreningen har dock önskat hjälpa den enskilda fastighetsägaren och har därför kontaktat PostNord för att driva på en lösning ifrågan. Som tidigare meddelats här är Vägföreningen och Huddinge kommun överens om att brevlådor ska stå vid tomtgräns i detaljplanerat område. Efter ett möte som inte ledde någonstans så skulle PostNord ta fram förslag på vart brevlådor kunde ställas istället. Några medlemmar i styrelsen lovade att som privatpersoner ta ställning till dessa förslag. Det är dessa förslag som ligger som underlag till en brevlådeflytt och det är PostNord som har fattat beslut kring placeringar – det är oklart om de har gjort det i samråd med Huddinge kommun och om Huddinge kommun känner till vilka platser som föreslagits. Vidja vägförening har enbart föreslagit en enda rimlig lösning och det är brevlåda vid tomtgräns för alla fastigheter.

Vad händer nu?
Vägföreningen är inte en part i detta. Alla frågor kring brevlådor på mark i etapp 1 hänvisas till PostNord och Huddinge kommun. Vägföreningens styrelse har också meddelat PostNord ett antal gånger att styrelsen tagit sin hand från detta. Om PostNord ändå i någon del hänvisar till Vidja Vägförening så är detta fel.

Kontakta stefan.svedjeby@postnord.com eller merja.lindqvist@postnord.com om du har frågor kring detta. Försöker de hänvisa till Vägföreningen så svarar du tillbaka att Vägföreningen har inget med brevlådor på annans mark att göra.

 

Uppdaterat 13/12: har du inte hängt med i alla turer kring brevlådor i etapp1? Varje inlägg kring brevlådor är taggat med just ”Brevlådor” så klickar du på den taggen får du upp alla inlägg som har med brevlådorna att göra”.

Uppdaterat 15/12: detta gäller alltså brevlådor som står på mark som hör till etapp 1. Marken i etapp 2 där brevlådeställningar finns tillhör fortfarande oss alla i vägföreningen och förvaltas av vägföreningen. Däremot har Vägföreningen önskat att frågan skulle lösas även för brevlådor som idag står i etapp 2. Ser du problem med brevlådeställningarna inom etapp 2 så anmäler du felen till Vägföreningen som vanligt, eller drar ihop ett gäng i ditt närområde och fixar iordning felet själv.

Uppdatering kring brevlådor.

6 oktober, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Fortsättning följer.

PostNord har nu kommit med ett första förslag på var framtida brevlådesamlingar kan stå i etapp 1. Vidja vägförening har som tidigare meddelats inget med detta att göra utan vi hävdar att PostNord måste ta den diskussionen med kommunen samt med de enskilda brevlådeägarna. Vissa brevlådeställningar som finns idag står redan, eller kommer inkom kort att stå, på privat ägd fastighetsmark och dessa kommer då att behöva flyttas.

Vidja vägförening hävdar att den enda rimliga lösningen är brevlåda vid tomtgräns som vilket detaljplanerat område som helst. PostNord hävdar att detta inte kommer att ske. Fortsätt håll utkik på hemsidan för mer information.

Alla inlägg om gäller brevlådor har taggats så om du klickar på ordet brevlådor strax under rubriken så får du upp alla inlägg i kategorin brevlådor.

 

Vidja naturmark. Fråga till Kommunstyrelsen.

25 augusti, 2017 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

På kommunstyrelsemöte 30 augusti kommer denna förfrågan från Vidja vägförening att tas upp. I korthet handlar det om en fråga till kommunen om en planändring som innebär att man lyfter ur den planlagda naturmarken som Vidja vägförening äger och förvaltar ur detaljplanen och att den marken sålunda fortsätter under Vidja Vägförenings huvudmannaskap.

Se förfrågan här:

inlagaplan

Och Vidja vägföreningens svar till kommunen om huruvida Vidja vägförening kommer att söka om skadestånd.

huddingekommunskadestånd

 

Här finns handlingarna till kommunstyrelsens möte. Vår fråga är fråga 24. Kommunstyrelsens svar är att avslå frågan.

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/namndhandlingar/kommunstyrelsen/2017/2017-08-30/06-ks-170830-arende-19-31.pdf

Brevlådor i etapp 1 fortsättning….

18 augusti, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Nu har representanter från styrelsen haft tt möte med PostNord kring brevlådeplacering. (Kommunen deltog ej – utan detta var ett möte mellan Vidja Vägförening och PostNord)

Vägföreningens åsikt är att brevlådor ska placeras vid tomtgräns.

PostNords åsikt är att det ska fortsätta vara brevlådesamlingar.

Vägföreningen påpekar att brevlådesamlingarnas platser i nuläget måste flyttas då de inte kan finnas kvar på de platser där de finns idag då den marken övergår till privata fastigheter.

PostNord ska ta fram förslag på var de nya brevlådorna bör placeras. I förslaget ingår att maxantal brevlådor per ställning bör vara 15-20 stycken (Dvs fler brevlådesamlingar än vad som finns idag) De medlemmar från Vidja Vägförenings styrelse som deltog har gått med på att titta på förslaget då i rollen som privatpersoner. Vägföreningen kommer inte ha något med framtida brevlådeställningar att göra.

PostNord tar sedan kontakt med kommunen kring det framtagna förslaget då brevlådesamlingar i så fall kommer att placeras på kommunens mark.

Vägföreningen framförde åsikten att denna genomsyn borde gälla även brevlådesamlingarna i etapp 2 för att bädda för framtiden.

Sammanfattningsvis: Vägföreningen och PostNord står mycket långt ifrån varandra i denna fråga, detta är dock egentligen inte en fråga för Vidja Vägförening utan för Huddinge kommun och PostNord att diskutera.

 

Brevlådor uppföljning

3 augusti, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Hoppas du har en trevlig sommar!!

I augusti kommer Vidja vägförening ha möte med PostNord för att fortsätta diskutera brevlådefrågan. Vidja vägförening och kommunens hållning är att boende ska ha brevlåda vid tomtgräns. Mer information kommer efter det mötet.

Vi önskar dig en fortsatt skön och trevlig sommar!

IMG_3762