You are browsing the archive for Etapp 2.

Avtal med Huddinge kommun kring etapp 2

18 maj, 2021 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu finns ett avtal mellan Vidja vägförening och Huddinge kommun kring gator och naturmark i etapp 2. Det innebär i korthet följande:

Huddinge kommun har tillträde till  gator och till naturmark (för att påbörja vatten och avlopp, framför allt dagvatten)  i och med att  när avtalet nu är underskrivet. Detta sker omedelbart.

Drift och underhåll av vägar i hela etapp 2 tas över av kommunen när man påbörjar ombyggnadsarbeten av vägar i etapp 2A. När detta sker ska kommunen meddela 30 dagar i förväg. Det finns i nuläget ingen tydlig tidsplan för när detta kan ske.

Kommunen tar nu också över drift och underhållsansvar för Ringsättrabadet i och med undertecknandet av avtalet.

Vägföreningen får fortfarande disponera gemensamhetsanläggningar men ser i nuläget ingen möjlighet att ge Vidja strandkiosk tillstånd att använda ”kiosken” vid Ringsättrabadet.

 

Du kan läsa mer om kommunens tidsplan och aktiviteter på https://www.huddinge.se/vidja

 

Stolpar

7 oktober, 2019 in Etapp 2

Projektering pågår i etapp 2. Det innebär att olika områden mäts och projekteras inför framtida byggnation av olika slag. Olika typer av träpinnar sätts ut. Dessa ska man låta stå kvar och inte göra något med.

Stolparna/pinnarna har olika markeringar och betyder olika saker. De här blåa markerar där man provborrar för bärighet och djup till berg t ex. Andra pinnar har andra betydelser. Undrar du mer om just dina pinnar på eller i närheten av din fastighet så kontaktar du Gizem Yücel på Huddinges kommun via 070 – 77 402 71 eller gizem.yucel@Huddinge.se

Enligt kommunens tidsplan på hemsidan skulle detta inmätningsarbete, samt kontakt med berörda fastighetsägare i etapp 2A, ske under första halvåret 2019. Här har man uppenbarligen blivit försenad.

stolpeblå

Projektering av etapp 2

23 augusti, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu verkar kommunen ha vaknat igen efter sommaruppehållet och man har fortsatt med projektering framför allt i område 2A. (Etapp 2 är indelad i tre delar)

www.Huddinge.se/vidja finns all information om vad som pågår, och de informationsbrev som skickats från kommunen till boende i Vidja, det senaste från maj 2019. Enligt kommunen skulle man ta kontakt med fastighetsägare i Vidja under andra kvartalet, men den tidsplanen verkar inte ha hållits.

Har man undringar kring vad som pågår så kontaktar man Gizem Yucel på Huddinge kommun: gizem.yucel@Huddinge.se eller 070 – 774 02 71

 

Styrelsen arbetar just nu med kommunen för att få till ett avtal kring hur arbetet med etapp 2 ska gå till, etableringsplatser, övertagande av drift för vägarna, tidsplaner m.m. Vi återkommer när detta är klart.

 

 

Info om arbetet med etapp 2

23 juni, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Det blev tyvärr inget mer möte med kommunen före midsommar. Kommunen ska inkomma med ett förslag till avtal för etapp 2 inom kort så att Vägföreningen kan arbeta in sina avtalsförslag. Det handlar t ex om etableringsplatser, att hantera delområde B och C som ett, och hur drifts- och vägansvar ska se ut under perioden.

Mer info kommer så snart vi har den.

Ringsättravägen

27 maj, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Planerna för ny beläggning för Ringsättravägen är på gång. Exakt start ej klart, men i mitten/slutet av juni. Arbetet beräknas ta 1-2 veckor som mest.

Innan dess kommer inte någon ny dammbindning ske. Det överskott som finns av medel i vägen behöver gå ur för bättre resultat.

Frågor och kommentarer och felanmälningar kring vägar som driftas av Vidja vägförening som alltid till vagar (at) vidja.nu

Projektering och borrning i vägar

26 maj, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Företaget Bjerking börjar nu borra i vägarna i Etapp 2 inför den projektering som pågår. De kommer att arbeta i alla tre delområden i Etapp 2.

Om du har kännedom om ledningar eller annat som kan påverkas så kan du kontakta dem på 010 – 211 85 69

 

Möte med Huddinge kommun

27 december, 2018 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Strax före jul hade delar av Vägföreningens styrelse möte med representanter från Huddinge kommun.

Alla inom etapp 2A ska ha fått information från kommunen angående tidsplanen och hur det nu går till med genomförandet av etapp 2. (Om du inte fått den informationen så scrolla ner lite här så finns den på hemsidan.)

Genomförandet av nya Vidjavägen är nu planerat att påbörjas under tredje kvartalet 2019. Man planerar för samma sträckning som nuvarande Vidjavägen samt en separat gång- och cykelbana som följer den sträckningen.

Kommunen har också framfört behov av etableringsplatser.

Nytt möte kommer äga rum igen i början av februari.

ringsättavägen2

Informationsbrev från kommunen till fastighetsägare i etapp 2

16 december, 2018 in Etapp 2

Kommunen har skickat ut informationsbrev men som inte verkar ha nåt så många fastighetsägare.

Här är bilder på dokumentet.

20181216_100050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181216_100121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181216_100128

Vidjavägen

29 november, 2018 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Vägföreningens styrelse har fått som svar från Gizem Yücel på Huddinge kommun – som är ny ”projektledare” för Vidja – att projektet för Vidjavägen på grund av olika orsaker blivit vilande. Vi har inte information om vilka orsaker det är.

Mer information än så har vi inte fått i nuläget. Styrelsen har begärt att då Vidjavägens iordningsställande verkar bli försenad att kommunen åtgärdar de fel och brister man inte ville åtgärda i somras pga att Vidjavägen ändå snart skulle börja iordningställas. Detta har vi inte fått svar på.

Har du frågor kring detta, eller andra funderingar kring Vidjavägen och/eller etapp 2 är det alltså Gizem Yücel på Huddinge kommun som du vänder dig till.

gizem.yucel@Huddinge.se eller 070 – 774 02 71

Hon har meddelat att ett infobrev ska skickas ut till Vidjaborna inom de närmaste veckorna och att hon ska inkomma med en tid för möte mellan Vidja vägförenings styrelse och kommunen före jul.

ringsättravägen

 

 

Vägar i etapp 2

13 april, 2018 in Etapp 2

Nu har sladdning påbörjats av alla grusvägar och Ringsättravägen kommer sladdas varje vecka på fredagar.

Sandsopning är också påbörjad.

Det är redan nu bra för dig som fastighetsägare att ta hand om sly och buskar som står vid tomtgräns och riskerar att växa ut. Det man röjt kan man med fördel lägga till samlingen av majbrasa (från nästa helg).

Frågor om vägar i etapp2 som vanligt till vägansvariga. Kontaktuppgifter och ansikten på dessa under kontaktuppgifter.