Båtplatser i Vidja

Obs! Under våren 2023 verkar det fortfarande vara svårt att komma till Helmerdalsbryggan. Ta kontakt med platsansvarig enligt den information som finns på anslagstavlor och som kommer i mejl från entreprenören.

I och med att bryggor byts ut så kommer några extra båtplatser tillkomma.

 

Båtansvarig är Keti Rizeva. Artin Goftare är medhjälpare i att hantera båtplatsregistret.

Kontakt: marinor (at) vidja.nu – du kan också ringa/sms:a Keti på 070 – 7297936 (tänk på att kontakta vid rimliga tider)

Båtavgiften är 500 kr per plats

Föreningen har ett båtsläp till utlån till dig som har en båtplats. Även där kontaktar du Keti. Tänk på att ha framförhållning, särskilt under sommartid.

 

Det finns 127 båtplatser vid olika bryggor i Vidja. Boende i Vidja kan i mån av plats hyra båtplats. Här finns listan över båtplatserna vid de tre bryggorna samt vilken fastighet som har vilken båtplats. B= Barsta, H= Helmerdahl och R = Ringsättra. Tomma luckor fylls på allt eftersom.

båtplats_fastnr_2022

Kontakta marinor (at) vidja.nu för frågor kring allt som har med båtplatser att göra

Nyinflyttad? Då kontaktar du också för att ställa dig i kö för båtplats och för information om ungefärlig väntetid.

Allmänt

Vidja vägförening bedriver båtplatsuthyrning i Orlången. Föreningen har 4 bryggor; Barstabryggan, Helmedalsbryggan, Ringsättra lilla samt stora bryggan. Av säkerhets- och trivselskäl och för att uppfylla detaljplanens krav på god miljövård är det nödvändigt att alla följer de gemensamma ordningsregler som föreningen har fastställt.

 

Förpliktelser och förhållningsregler

Medlemmar

 • Endast medlemmar med fastighet i Vidja kan hyra plats, dispens kan ges med styrelsens godkännande. Varje fastighet har rätt att utifrån tillgänglighet disponera en båtplats (för fastighetens behov) vid någon av bryggorna
 • Båtplatsavgiften aviseras med årsavgiften till föreningen, senaste den 31 maj aktuellt år. Betalas inte påminnelsen, återgår båtplatsen till föreningen.
 • När fastigheten byter ägare, återgår båtplatsen till föreningen. Tidigare fastighetsägare ska anmäla flytt till styrelsen och se till att båt inte ligger kvar efter uppsägning av plats.
 • Om man inte nyttjar båtplats 1 säsong, återgår båtplatsen till föreningen. Detta gäller även om man har betalat för sin avgift. Dispens kan ges om man innan säsongens början, inkommer 3 veckor innan iläggning med förfrågan och får godkänt av föreningen.
 • Det är också angeläget att medlemmarna aktivt engagerar sig i bryggorna och deras skötsel, genom att bland annat ställa upp gemensamma arbetsdagar, se till grannarnas båtar och informerar föreningen om skadegörelser eller underhållsbehov.

 

Förhållningsregler för båten

 • Iläggning av båt senast 31 maj, dispens kan ges efter överenskommelse med föreningen
 • Båt och boj ska vara märkta med ägaridentifikation (båt med ex fastighetsbeteckning och boj med platsnummer) Omärkt båt eller båt vid bryggorna som saknar giltigt båtavtal kommer att avlägsnas utan ersättning till båtägaren
 • Att följa kommunens regler angående motorstyrka, f.n. max 5 hk.
 • Båten ska tas upp efter varje sommar. Placering av båten får endast ske på avsedda uppställningsplatser i mån av plats. All annan placering är förbjuden!
 • Att se till båten under säsongen, så att den inte p.g.a. nederbörd eller läckage sjunker eller nästan därtill. Att förtöjningspunkter skall ha ryckdämpare/fjädrar för att inte belasta brygga/stolpar i onödan. Skador av kringliggande båtar eller på bryggan ersätts av den ansvarige båtägaren.  

 

Föreningens ansvarsområden

 • Föreningen för kontinuerligt register över båtplatserna och kölista. Båtplatsmedlemmar som önskar byta plats, skall anmäla behovet via mail.
 • Bojar, ankare och övriga förtöjningsanordningar ingår inte i gemensamhetsanläggningen.
 • Föreningen står för löpande drift, underhåll och reparationer av båtbryggorna, detta finansieras genom båtavgifter.
 • Föreningen ansvara för öppning av bommar inför iläggning/upptagning av båt, se föreningens hemsida eller på anslagstavlorna för aktuella datum per säsong.
 • Att tillhandahålla ett båtsläp

 

 

Generella förhållningsregler – Miljö

 

 • Det är inte tillåtet att tömma olja, drivmedel eller annat avfall från bryggor eller i sjön
 • Vid underhåll av båtar på samfällighetsmark eller vid föreningens bryggor ska ske på sådant sätt att kemikalier, färg och slipdamm inte kommer ut och lämnas kvar i naturen.
 • Det är också angeläget att medlemmarna aktivt engagerar sig i bryggorna och deras skötsel, genom att bland annat ställa upp gemensamma arbetsdagar, se till grannens båt och informera föreningen om skadegörelser eller akuta underhållsbehov.