Protokoll 2017

Här finns protokollet i pdf-format.

årsmöteprotokoll2017_vidjavf

Vi har valt att ta bort lösenordsdelen på protokoll och årsmöteshandlingar så att alla enkelt kan komma åt dem!

De som har en registrerad mailadress kommer allt eftersom få ett eget exemplar per mail.

I år sätter vi inte upp kompletta protokoll på anslagstavlorna eftersom de har en tendens att ”gå iväg”.

Om du inte har en registrerad mailadress kan du ändå få ett protokoll per mail – kontakt oss på info (at) vidja.nu och uppge fastighetsbeteckning så mailar vi ut det till dig. OBS! det kan ta några dagar innan du får svar.